סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  26.03.2017 / 11:35:31

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: שבוע קשה במיוחד לנשיא טראמפ, המחוקקים אמריקאים (גם רפובליקאים) לא מסכימים לשנות את תכנית הבריאות של אובמה ותכניותיו של הנשיא החדש סופגות מפלה. שוק ההון הגיב להתפתחויות אלה בירידה של מחירי המניות והנפט ומנגד, בעליית מחירי איגרות החוב, הזהב וה-VIX (13%). אבד הרוב למשקיעים המשוכנעים בעליית ריבית בחודש יוני.  

יפן: על רקע שיפור במחזור העסקים של שותפות הסחר של יפן והפיחות שנרשם בערכו של המטבע היפני- הין לעומת רמתו באמצע 2016 , חלה מגמה חיובית ביצוא אשר זינק בפברואר ביותר מ-11%.

ישראל: לשלל האינדיקטורים לשוק הדיור המצביעים לאחרונה על התקררות, הצטרף השבוע סך התחלות הבנייה אשר הסתכם ב-2016 ב-52,400 יחידות. היקף זה, הגבוה מהביקוש הריאלי צפוי גם הוא לתמוך בצינון המחירים.     

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב – שווקי המניות רשמו רווחי הון מאז שטראמפ זכה בבחירות, אך השבוע נרשמה נסיגה על רקע התנגדות קשה, גם של רפובליקאים, לשינוי רפורמת הבריאות של אובאמה והדבר גרם לירידה בשערי המניות. שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין, ניסה ליצוק אופטימיות בשווקים. לדעתו, השווקים הפיננסיים עדיין לא משקפים בצורה נאותה את פוטנציאל הכלכלה האמריקאית והם ישתפרו משמעותית כתוצאה מהמדיניות הכלכלית של הנשיא טראמפ. לדעתו, המשק האמריקאי יצמח בשיעור גבוה באופן משמעותי מאשר מעריכים המשקיעים.

שוק הדיור האמריקאי למגורים ממשיך להתאושש, לפחות בכל האמור לבתים חדשים. לאחר שבשבוע שעבר דיווחנו על שיפור משמעותי בקצב התחלות הבנייה, השבוע דווח כי קצב המכירות של בתים חדשים בארה"ב זינק בפברואר לרמה הגבוהה ביותר זה שבעה חודשים. סך המכירות של בתים חדשים נסק ב-6.1% לעומת ינואר, לקצב שנתי של 592 אלף בתים. זהו קצב המכירות השני הכי גבוה מאז ראשית שנת 2008. תחזית השוק הייתה למכירות בהיקף נמוך של 571 אלף יחידות. ב-12 החודשים האחרונים זינקו המכירות של בתים חדשים ב-12.8%. יתר על כן, המחיר החציוני של בתים חדשים שנמכרו בפברואר ירד ב-3.9% לעומת החודש הקודם, לרמה של 296,200 דולרים. כמו כן, בהשוואה לפברואר 2016 ירד המחיר ב-4.9%.

במכירות של בתים יד-שניה קיימת התפתחות מעניינת. שם נרשמה בפברואר ירידה של 3.7%, לעומת ינואר. אך זאת, על רקע היצע דל. הבעיה היא מלאי הבתים הזמינים למכירה והוא נמוך מאוד. מלאי הבתים הקיימים למכירה התכווץ ב-12 החודשים האחרונים ב-6.4% לעומת פברואר 2016. לפי קצב המכירות הנוכחי, מלאי הבתים יאזול בתוך 3.8 חודשים. זהו פרק הזמן הנמוך ביותר שנרשם בחודשי פברואר ב-2 העשורים האחרונים.

מחיר הנפט נמצא בנסיגה – מחירו רשם בשבוע המסחר האחרון שלושה ימי הוזלה ברצף, תוך שהוא מגיע לשפל של ארבעה חודשים. זאת, לאחר שמלאי שיא של נפט גולמי בארה"ב הגבירו את החששות מפני המשך עודף ההיצע בשוקי הנפט העולמיים. במהלך השבוע החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק (WTI) למסירה במאי הידרדרו עד למחיר של 47.7 דולר לחבית - הסגירה הנמוכה ביותר מאז שלהי חודש נובמבר. בסוף השבוע המחיר עלה קלות ל 48.1 דולר לחבית. משמעות הדבר היא שההאצה האינפלציונית שראינו בחודשים האחרונים, בתמיכת מחירי האנרגיה תתמתן בחודשים הקרובים.

יפן – שיפור בסחר העולמי והין היפני נותנים אותותיהם על היצוא. כך, בפברואר נרשם זינוק ביצוא היפני הודות לין החלש ובשל גידול בביקוש מסין וממדינות אחרות באסיה. כך, יצוא הסחורות זינק בפברואר ב-11.3% שיעור חד מזה שנתיים והגיע ל-6.347 טריליון ין. לפי נתוני משרד האוצר היפני, היצוא לסין זינק ב-28.2% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. ייתכן, כי היצוא לסין נבע מתנופת הקניות במדינה לאור חגיגות השנה החדשה בסין בינואר, אך גם ללא הדבר יש ביצוא של יפן התפתחויות חיוביות. נציין כי העודף במאזן הסחר של יפן מול שאר העולם הגיע ל-813.4 מיליארד ין.  היבוא ליפן גדל בפברואר ב-1.2% והגיע ל-5.533 טריליון ין.        

מאקרו ואג"ח מקומי:

המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש פברואר ב-0.3%, בדומה לקצב הממוצע במהלך שנת 2016. המדד המשולב לחודש זה עלה בהשפעת יבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות בפברואר, ובהשפעת מדדי הפדיון של המסחר והשירותים בינואר. מנגד, האטו את קצב גידולו של המדד הירידה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד המשולב ב-4.9% במציג האצה לעומת קצב שיעורו השנתי בראשית 2015.

גם הנתונים המגיעים משוק העבודה ממשיכים להציג את חוזקו של המשק וכך אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה, בקרב בני 15 ומעלה, עמד בחודש פברואר על 4.3%, הדומה לינואר.

התפתחויות אלו מצביעות על כך, שהפעילות המשקית תישאר חזקה למדי בתקופה הקרובה.

התחלות בנייה - בשנת 2016 חלו בנייתן של כ-52,400 דירות. מתוכן, כ-24% דירות נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים), וכ-21% נבנים בבניינים גבוהים, בני 10 קומות ויותר. מספר הדירות שהוחל בבנייתן ב-2016 היה קרוב לזה שנרשם בשנת 2015 (כ-52,800 דירות). יתר על כן, לאחרונה נרשמה האצה בקצב התחלות הבנייה וכך, במחצית השנייה של 2016, למחצית הראשונה, נרשמה עלייה של 4.7% (לפי נתוני המגמה) במספר הדירות שהוחל בבנייתן.

התחלות בנייה לפי מחוזות  - המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בשנת 2016 היה במחוז המרכז והיווה כ-25% מכלל הדירות. מחוז ירושלים מהווה כ-9% בלבד מסך כל הדירות. עם זאת המגמות באזורים השונים אינן אחידות ולראיה, בשנת 2016 נרשמה, בהשוואה לשנת 2015, ירידה של כ-11% בכל אחד מהמחוזות חיפה והצפון. לעומת זאת, חלה עלייה של כ-4% במחוז תל אביב (בתל אביב, עצמה, נרשמה עלייה של 7%) ושל 7% במחוז ירושלים (דווקא בירושלים, עצמה, חלה ירידה חזקה של 30%).

גמר בנייה - בשנת 2016 הסתיימו בנייתן של כ-45,400 דירות, 4.0% יותר מאשר בשנת 2015. כ-28% מהדירות נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (פרטיים או דו-משפחתיים). על פי נתוני המגמה, במחצית השנייה של שנת 2016 (יולי-דצמבר) נרשמה עלייה של 15% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן, בהשוואה למחצית הראשונה של אותה שנה (ינואר-יוני).

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בשנת 2016, היה במחוז המרכז, כ-28%. מחוז ירושלים היווה כ-10% בלבד.

התחלות בנייה בהיקף הגבוה מ-50,000, כפי שהיה בשנים 2015 ו-2016 הוא גבוה מהביקוש הריאלי (הביקוש למגורים).

מצב זה בשילוב עם ריבית משכנתאות עולה ומשקיעים היוצאים משוק הדיור, על רקע מס ריבוי דירות, להערכתנו ייצור לחץ לקירור שוק הדיור. שוק זה כבר מראה סימני צינון באמצעות ירידה בביקוש למשכנתאות וירידה במספר הדירות החדשות הנמכרות.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".