סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  19.03.2017 / 14:39:14

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                              

עיקרי הדברים:    

שבוע מוניטרי: הריבית בארה"ב עלתה ביום רביעי האחרון. המשקיעים כבר מעניקים הסתברות של 58% להעלאת ריבית ה-Fed ב-14/6. הבנקים המרכזים של יפן ואנגליה הותירו השבוע את הריבית ללא שינוי. בסין הריבית הועלתה.

הנשיא האמריקאי, טראמפ, הציג באופן ראשוני את המגמות הצפויות בתקציב הראשון שלו, לשנה הפיסקלית 2018 (המתחילה באוקטובר 2017). הנשיא צפוי להרחיב את הוצאות הביטחון, את משטרת הגבולות ומתקצב את חומת ההפרדה עם מקסיקו. מנגד, הוא יקצץ במשרד החוץ, החינוך והבריאות.

ישראל: התחזקות השקל בתקופה האחרונה בלמה את האינפלציה שאנו עדים לה בעולם, הנובעת בעיקר מהתייקרות במחיר הנפט הגולמי, אשר בינתיים, נסוג. יתר על כן, עסקת מובילאיי צפויה לדרדר את האינפלציה פעם נוספת.   

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב – באופן שהיה צפוי מקיר לקיר על ידי המשקיעים, הריבית בארה"ב הועלתה ביום ד' האחרון ב-25 נ"ב לטווח של 0.75% עד 1.0%. עם זאת, בתוך הבנק לא הייתה תמימות דעים ולא כל החברים תמכו בריסון. ראש שלוחת מיניאפוליס, ניל קאשקרי, הפך להיות החבר הזהיר ביותר מבין הנציגים בוועדה המוניטרית. הוא תמך בעד הותרת הריבית ללא שינוי. לדעתו, האינפלציה הבסיסית עדיין נמוכה מ-2% ויידרש זמן עד שתגיע ליעד ותתבסס בו.

באשר למהלכי ריסון בעתיד לא נאמר בהודעה דבר מיוחד ובדומה לעבר, נכתב כי "תהליך הריסון יהיה הדרגתי". הלכה למעשה, אחת הבעיות של ה-Fed יכולה להיות בחזית הצמיחה, שכידוע לא חיובית במיוחד. בשבוע האחרון פרסמה שלוחת הבנק המרכזי של אטלנטה תחזית (GDPNOW) לפיה, כי ברבע הראשון של השנה יצמח המשק האמריקאי ב-0.9% בלבד, לעומת תחזית של 2.5% לפני מספר שבועות, ו-1.2% לפני שבועיים. אמנם, פעמים רבות הרבע הראשון של השנה הוא חלש. אך, חולשה כלכלית עם ריסון מוניטרי הן לא שילוב מוצלח. הדילמה הבאה של המשקיעים היא ההכרזה של ה-14 ליוני (14/6), כאשר עד לאותו מועד, ישנה ההכרזה של ה-3 למאי, בה כפי הנראה, לא יקרה דבר.

הנשיא האמריקאי, טראמפ, הציג באופן ראשוני, את המגמות הצפויות בתקציב הראשון שלו, לשנה הפיסקלית 2018 (מתחילה באוקטובר 2017). התקציב האמריקאי (כ-3.8$ טריליון) בנוי בצורה כזו ש-73% ממנו הן הוצאות קבועות (שירותי רווחה, ביטוח לאומי, תשלומי ריבית וכד'). החלק השני, 27%, הוא החלק הגמיש ונתון לשיקול דעתו של הנשיא. ההצעה מכילה התייחסות רק לחלק הגמיש. עם זאת, כבר ניתן להסיק מהם כוונותיו של הנשיא. מהן עולה, כי טראמפ מעוניין להגדיל בצורה ניכרת את ההוצאה על הביטחון, הן הצבא וכוח השיטור ב-58 מיליארד דולר. בהוצאה זו נכללת גם עלות בניית החומה עם מקסיקו ותוספת של 1,500 איש לביקורת גבולות ומעברים. הקיצוצים יגיעו ממשרדי הממשל השונים. לדוגמא, מחלקת המדינה (10.9$- מיליארד, קיצוץ של 28% בתקציב מחלקת המדינה), משרד הבריאות (15.1$- מיליארד), חינוך (9.2$- מיליארד), בינוי (6.2$- מיליארד), חקלאות (4.7$- מיליארד). חשוב לציין, כי המהלכים הללו התבצעו ללא שינוי של הגירעון הממשלתי והחוב והם רק הצעה ראשונית, אך בהחלט מדגישים את סדר העדיפויות של הנשיא החדש.

הבנקים המרכזיים של יפן ואנגליה שמרו השבוע על יציבות, אך הריבית בסין עולה – הבנק היפני לא נמצא במצב שבו הריבית צפויה לעלות. באנגליה לעומת זאת, הריבית נותרה ללא שינוי, אך חברה אחת הצביעה בעד העלאתה ב-25 נ"ב. בסין, הבנק המרכזי העלה את הריבית על עסקאות ריפו  ב-10 נ"ב בכדי לשמור על שער היואן ולמנוע בריחת הון.

 גוש האירו – האינפלציה בגוש רשמה בחודש פברואר האצה לרמה הגבוהה ביותר ב-4 השנים האחרונות והגיע ל 2% (12 החודשים האחרונים). עם זאת, האינפלציה הבסיסית עלתה בשנה האחרונה ל-0.9% בלבד והיא מצביעה על השפעת מחירי האנרגיה על המדד ועל פוטנציאל התמתנות בחודשים הקרובים. התייצבות האנרגיה עתידה למתן את האינפלציה.       

מאקרו ואג"ח מקומי:

כידוע, מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר נותר ללא שינוי ולא היו בו הפתעות מרעישות.

מדד המחירים לצרכן לחודש מארס 2017 צפוי לעלות ב-0.2% ויושפע בעיקר מהגורמים הבאים: עלייה קלה מחירי קבוצת המזון; התייקרות של כ-3% במחירי קבוצת ההלבשה וההנעלה עקב כניסת פריטי הקיץ (הלמ"ס שינוי את המתודולוגיה לפיה פריטי הקיץ נכנסים בחודש מארס ולא באפריל. משמעות הדבר היא תרומה למדד מארס וגריעה ממדד אפריל); הוזלה של 1% במחירי הדלקים לרכב; מחירי קבוצת הדיור יתייקרו ב-0.5%, כאשר חוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.7%.

מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בטווח של 0.0% עד 0.5% בשנת 2017 וכך גם ב-12 החודשים הקרובים. כל זאת, ללא השפעות משרד האוצר (מע"מ, רפרמות). כלומר, בהחלט ייתכן כי המדד יהיה אפסי השנה ואולי שוב שלילי. 

סחר חוץ - בחודש פברואר 2017, הסתכמו יבוא ויצוא הסחורות ב-19.0 ו-16.4 מיליארד ש"ח, בהתאמה. אי לכך, הגירעון בסחר הסחורות הגיע ל 2.6 מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 3.3 מיליארד ש"ח בממוצע 3 החודשים הקודמים. במידה רבה הגירעון התכווץ, על רקע עלייה ביצוא התעשיות המעורבות-עלית ובהן תעשיות מוצרים כימיים. אלו, רשמו בחודשים האחרונים עלייה ניכרת. למעשה, רק סגמנט זה רושם בתקופה האחרונה התאוששות, אשר הסגמנטים (תעשיות עלית, מעורב-מסורתי, ו-מסורתי) רשמו התכווצות. גם בתחום היבוא ישנן מגמות מעורבות כאשר יבוא חומרי הגלם ומוצרי ההשקעה רשמו התכווצות. מנגד, נמשכת התחזקות יבוא מוצרי צריכה. כלומר, גירעון הסחורות צפוי להמשך בתקופה הקרובה.

עסקת מובילאיי היא הקש ששבר את גב הגמל וצפויה להביא ל ירידה בשיעורי המס במשק. גם ללא העסקה שצפויה להכניס לקופת המדינה מיליארדי שקלים, גביית המסים בחודשים       ינואר-פברואר 2017 הסתכמה ב-51.8 מיליארד שקל והייתה גבוהה מהתחזיות. בהתחשב שגביית המסים בתחילת השנה נוטה להיות נמוכה יותר מאשר בהמשכה, יש בכך אופטימיות.

בהנחה שהאוצר מעוניין לצמצם את גודל הממשלה (להפחת מיסים) יש לו 2 אופציות מרכזיות – הראשונה היא הפחתת המע"מ. כל הפחתה של 1% מהווה הפסד הכנסות למדינה של כ-5 מיליארד ש"ח. אי לכך, ניתן יהיה להפחית את המע"מ בשיעור של 1%, לפחות. האופציה השנייה היא הפחתת מס הכנסה או מס חברות או שניהם. הפחתה של 1% במס חברות או מס הכנסה מהווה ירידה של כ- 2 מיליארד ש"ח בהכנסות המדינה, משמע, שילוב מהווה ירידה של כ-4 מיליארד ש"ח לכל 1% הפחתה. נזכיר כי יעד הממשלה לגירעון השנה עומד על 2.9% מהתוצר וב-12 החודשים האחרונים הוא הגיע ל 2.1% מהתוצר.

למעשה, לעסקת מובילאיי צפויה השפעה כפולה על סביבת האינפלציה. הראשונה היא ייסוף של השקל. השנייה היא הפחתת מיסים כגון מע"מ שמשפיעה גם היא על האינפלציה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".