סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.03.2017 / 14:44:27

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                     

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: בעקבות דוח התעסוקה שפורסם ביום ו', עלה שיעור ההסתברות שמעניק השוק להעלאת ריבית ביום ד' ל-93%. הריבית תועלה ב-25% השבוע. היעד הבא הוא יוני.    

גוש האירו: הנגיד האירופי דראגי יוצא בהכרזה לפיה תם עידן ביצוע מהלכי התמיכה בפעילות הכלכלית. לדעתו, הבנק המרכזי ניצח את הדפלציה ולא יידרשו הפחתות ריבית נוספות. כתוצאה מכך, האירו התחזק השבוע כנגד הדולר ב-0.9% (1.066 דולרים לאירו).

ישראל: העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם בשנת 2016 ב-3.9% מהתוצר. לפיכך, הלחץ הבסיסי להתחזקות של השקל כנגד הדולר צפוי להמשך.

ביום ד', 15/3 יפורסמו מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר והחלטת הריבית של ה-Fed

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב - המשק האמריקאי הוסיף בחודש פברואר 235 אלף משרות חדשות, בהמשך ל-238 בינואר ולעומת צפי השוק שעמד על 200 אלף. יצרני מקומות העבודה היו ענפי הבנייה והתעשייה. יתר על כן, השכר השעתי עלה ב-0.2% וב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים. דוח זה מגיע לאחר שחברת המשכורות ADP דיווחה השבוע על תוספת מרשימה מאוד של 298 אלף משרות בחודש פברואר, כאשר הציפיות עמדו על 185 אלף בלבד. השוק מעניק סיכוי של 93% להעלאת ריבית ביום ד' והיא תעלה ב-25 נ"ב. תשומת הלב נעה כעת לעבר הודעת הריבית ביוני.

על רקע פרסום של נתונים כלכליים בארה"ב שמחזקים את ההערכות להעלאת הריבית מחיר הזהב מדרדר לרמה של 1,200 דולר. למעשה, זהו רצף הירידות החמור ביותר מאז אוקטובר. מראשית החודש הוזל הזהב ב-4% ונסחר בשער של 1200.7 דולר לאונקיה.

אופטימיות באירופה - הנגיד האירופי הכריז ניצחון על הדפלציה, במסיבת העיתונאים לאחר הכרזת הריבית (ללא שינוי). הדבר מרמז על סוף תקופת המדיניות המוניטרית הסופר-מרחיבה, הקיימת בגוש הכוללת הרחבה כמותית. הנגיד האירופי עומד מול חזית קשה מתוך הבנק האירופי, בעיקר של כלכלנים גרמניים המאיצים כבר תקופה לשינוי גישה לכיוון הניצי. אמנם, לא נעשה וגם לא צפוי שינוי במדיניות בטווח הקרוב, אך דראגי אמר כי אין כרגע בבנק  "תחושה של נחיצות" לבצע מהלכים נוספים וכמו כן, "אין ציפייה לכך שתידרש הפחתת ריבית נוספת בעתיד". בנוסף, ה-ECB העלה את תחזיות האינפלציה לשנה הנוכחית ל-1.7% לעומת תחזית של 1.3% בדצמבר. הבנק צופה אינפלציה של 1.6% ב-2018 לעומת תחזית קודמת של 1.5%.

סין - באופן מפתיע דווח כי נרשם בחודש פברואר גרעון מסחרי, לראשונה זה 3 שנים. היבוא רשם בשנה האחרונה עלייה של 38.1%, שיעור השינוי הגבוה ביותר מאז פברואר 2012. באותה התקופה היצוא פחת ב-1.3%. נציין כי גירעון הסחר הגיע ל 9.15 מיליארד דולר בחודש פברואר. מגמה זו שנרשמה ביבוא היא תוצאה של פעילות ערה בתחום הבנייה, אשר משפיעה על יבוא סחורות כגון ברזל, נחושת, פחם ונפט גולמי. התפתחות זו מעודדת במיוחד עקב חשש שצמיחת הכלכלה הסינית מאטה. אלו סימנים שהביקוש הפנימי איתן למדי.

בנוסף יש לקחת בחשבון כי מאוד ייתכן שלהתאוששות בפעילות בסין תהיה השפעה חיובית גלובלית (לדוגמא, יצואניות של סחורות) - לכן מדובר בהתפתחות חיובית.

עם זאת, בראייה הסינית, עלייה ביבוא וחולשה ביצוא משמעותה פחות צמיחה. הממשלה הסינית עדכנה לאחרונה את תחזית הצמיחה שלה ל-2017 ל 6.5%, לעומת ההערכה הקודמת שעמדה על טווח של 6.5% עד 7%. לכן, הממשלה הסינית פועלת להגביר את ההשקעות הפרטיות במדינה בכדי לשמר את רמת הצמיחה במדינה. זאת, שלא באמצעות פעילות ממשלתית, אלא בדרך הפרטית. נציין כי, ההשקעות הפרטיות צמחו ב-2016 בשיעור של 3.2% בלבד, לאחר קצב דו-ספרתי ב-2015 על רקע קשיים רבים של הסקטור העסקי.     

 מאקרו ואג"ח מקומי:

המשק צמח בשנת 2016 ב-4.0%, הגבוה משמעותית מ-2.5% ב-2015 ו-3.2% ב-2014. התוצר הגולמי במגזר העסקי (תוצר ענפי המשק למעט שירותים ציבוריים ושירותי דיור) עלה ב-2016 ב-4.2%, לאחר עליה של 2.3% בשנת 2015 ועלייה של 3.1% ב-2014. קטרי הצמיחה במשק היו ההשקעות (בנכסים קבועים) והצריכה הפרטית אשר נסקו ב-11.3% וב-6.3%, ב-2016, בהתאמה. בתחום סחר החוץ נרשמה התפתחות חיובית ביצוא הסחורות והשירותים אשר רשם עליה בשנת 2016 של 3.0%, לאחר ירידה של 4.3% ב-2015. עם זאת, היצוא התעשייתי התכווץ ב-1.6%, והשיפור נרשם ביצוא השירותים (למעט יצוא של חברות הזנק). היבוא התרחב בשיעור ניכר של 9.5% והושפע במידה רבה מנסיקה של 15.2% ביבוא שירותי תיירות (יציאות ישראלים לחו"ל).

באשר לראשית 2017 הצריכה להערכתנו נמצאת במגמה שונה. אמנם, הצריכה השוטפת ממשיכה להיות חזקה, אך ההוצאה על מוצרים בני קיימא נחלשת משמעותית. כך עולה הן מיבוא כלי הרכב אשר הדרדר משמעותית בחודשים ינואר ופברואר, לעומת אוקטובר עד דצמבר 2016 וגם מהפעילות בשוק הדיור אשר מציגה התקררות. לפיכך, הרבע הראשון צפוי להיות חלש למדי. גם מדד אמון הצרכנים בפברואר תומך בהערכה זו. המדד ירד ב 16%-, לעומת 14%- בחודש הקודם או 12%- בדצמבר 2016. הירידה באמון היא תוצאה של הידרדרות בציפיות הציבור לגבי מצבו הכלכלי האישי. הדבר נובע משני גורמים: (1) הדרדרות בהערכה למצב הכלכלי של משקי הבית (ירידה מ-7% בדצמבר ל-1% בפברואר) ו-(2) ירידה בציפיות לגבי חסכון של משקי הבית אשר צנחו ל-34%-, לעומת 23%- בינואר או 17%- בנובמבר 2016.

מאזן התשלומים - העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנת 2016 הסתכם ב-12.4 מיליארד דולר, והוא מהווה 3.9% מהתוצר. זאת, בהמשך לעודף של 13.7 מיליארד דולר (4.6% מהתוצר) בשנת 2015 ושל 11.9 מיליארד דולר (3.9% מהתוצר) בשנת 2014.

הירידה בעודף בחשבון השוטף בשנת 2016 לעומת שנת 2015 הייתה בעיקר תוצאה של עליה בגרעון בסחר הסחורות בהיקף של 4.2 מיליארד דולר (עקב עלייה ביבוא; היצוא נותר דומה לרמתו ב-2015). הדבר קוזז באופן חלקי על ידי עליה של 2.3 מיליארד דולר בעודף בסחר השירותים (עלייה של כ-3 מיליארד דולר ביצוא השירותים).

התפתחות זאת במאזן התשלומים מצביעה על כך כי במשק עדיין קיים לחץ בסיסי להתחזקות של השקל. בהתאם לכך, אנו מעריכים כי התערבות בנק ישראל רק ממתנת את הייסוף הצפוי בשקל כנגד הדולר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".