סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  05.03.2017 / 15:44:47

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי          

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: העלאת הריבית בארה"ב (ב-15/3) הפכה לעובדה מוגמרת. האינפלציה בארה"ב נמצאת בסביבות היעד - ה-PCE טיפס ל 1.9% ומדדי אינפלציה אחרים עולים בשיעורים גבוהים אף יותר. שיעור האבטלה עומד על 4.8%. הנגידה האמריקאית רמזה השבוע כי התנאים מספיקים להמשך ריסון מוניטרי. השוק מעניק הסתברות של כ-80% להעלאת ריבית החודש.        

יפן: לאחר יותר משנה האינפלציה ביפן חזרה בינואר לטריטוריה חיובית. מדד המחירים לצרכן עלה 0.1% ב-12 החודשים האחרונים. השינוי החיובי נבע, בדומה למקומות רבים בעולם, מהתייקרות של הנפט וסחורות אחרות.

ישראל: האינפלציה הנמוכה ושער החליפין יותירו את הריבית במשק ללא שינוי עוד תקופה ארוכה. סעיף הדיור שהיה קטר האינפלציה החל להציג חולשה בתקופה האחרונה ; הממשלה פועלת להוזלות מחירים ; שער החליפין של השקל מביא להוזלת מוצרים מיובאים ופוגע בסקטור היצואנים. אי לכך, האינפלציה תהיה השנה נמוכה מהיעד והריבית קפואה.    

מאקרו ואג"ח עולמי:

האינפלציה בארה"ב ממשיכה להתחזק - מדד ה-PCE שהוא אינדיקטור רחב יותר מה-CPI ליוקר המחייה ואף מקובל יותר על חברי ה-FED התקרב בחודש פברואר צעד ניכר לקראת 2% שהוא היעד ארוך הטווח של ה-Fed ליציבות מחירים המדד עלה ב-12 החודשים האחרונים, עד פברואר  ב-1.9%, לעומת 1.6% בינואר. זהו קצב העלייה השנתי המהיר ביותר מאז אפריל 2012. הסיבה המרכזית לנסיקה האינפלציונית הייתה התייקרות במחירי האנרגיה, אשר הובילו את המדד לעלות ב-0.4% בחודש הנדון. הייתה זו העלייה החודשית החזקה ביותר מאז פברואר 2013. בניכוי השפעות אלו, האינפלציה הבסיסית (מנוכה באנרגיה ומזון) נותרה יציבה על 1.7% בלבד.

הפעילות העסקית בארה"ב מציגה התפתחויות חיוביות ולראיה מדד ה-ISM לענפים הלא יצרניים רשמו עלייה נאה בחודש פברואר כאשר המדד טיפס לרמה של 57.6 נק' הגבוה ב-1.1 נק' מרמתו בחודש שעבר, השינוי החודשי החזק ביותר מאז אוגוסט 2015. הנתון היה מפתיע במיוחד הואיל וציפיות השוק היו ליציבות. היקף ההזמנות החדשות הכלולות במדד הכללי חצו את רף  ה-60 נק' זה החודש השני, מתוך שלושת החודשים האחרונים. הפעילות עסקית עלתה ל 63.6 נק' הגבוהה ב-3.3 נק' מאשר בחודש שעבר והינו הגבוה ביותר מאז פברואר 2011. 

נתונים אלו לפעילות הכלכלית ולאינפלציה מצביעים על כך שאין ל-Fed סיבה שלא להעלות את הריבית בעת מועד ההכרזה הבא ב-15/3. ואכן, ציפיות השוק לעליית הריבית במרץ עמדו בסוף השבוע על כ-80% לעומת כ-50% בראשית השבוע.

במהלך השבוע מספר חברים ב-Fed הביעו דעתם על כך שהעלאת הריבית במארס היא אפשרות ממשית. יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed ג'אנט יילן נאמה באירוע בשיקגו ויותר מרמזה כי הריבית תעלה החודש. למעשה, העלאת הריבית החודש פותחת פתח לעוד 3 העלאות ריבית במהלך 2017. חרף כל זאת שוק האג"ח הממשלתי הארוך לא הגיב להתפתחויות הללו.

הנתונים שפורסמו השבוע בגוש האירו מצביעים על מגמות מעורבות. כך לדוגמא, מדד האמון הכלכלי עלה מ-107.9 נק' לכדי 108.0 נק', כאשר שיפור משמעותי נרשם בענפי השירותים. לעומת זאת, האמון הצרכני הידרדר. גם מדד מנהלי הרכש של Markit לחודש פברואר ירד קלות מ-55.5 נק', לכדי 55.4 נק'.  האינפלציה הבסיסית עלתה בפברואר ב-0.9%, בדומה לחודש הקודם ושיעור האבטלה נותר ללא שינוי, ברמה של 9.6%. עם זאת, בגרמניה נרשמה הפתעה לרעה כאשר המכירות הקמעוניות בינואר התכווצו ב-0.8%, לעומת קונצנזוס דווקא לעלייה של 0.6%.

יפן - האינפלציה ביפן חזרה בינואר לטריטוריה החיובית לראשונה זה יותר משנה על רקע מאמצי ראש הממשלה שינזו אבה והבנק המרכזי במדינה למגר את הדפלציה. מדד המחירים לצרכן עלה 0.1% ב-12 החודשים האחרונים, במנוגד לירידה של 0.2% בדצמבר. השינוי במגמה נבע בדומה למקומות רבים בעולם, מהתייקרות של הנפט וסחורות אחרות. הקונצנזוס מעריך כי האינפלציה ביפן תיוותר חיובית בתקופה הקרובה, אם כי נמוכה מאוד.

מאקרו ואג"ח מקומי:

בבנק ישראל הותירו את הריבית ללא שינוי גם החודש. לא הייתה בכך הפתעה. עם זאת, הניגוד בין הכוחות הפועלים על כיוון הריבית הקצינה. מחד, הצמיחה גבוהה מאוד ובהתאם, הריבית הייתה צריכה להיות גבוהה יותר.

לעומת זאת, האינפלציה ושער החליפין מחייבים ריבית מאוד נמוכה. האינפלציה (ראו הרחבה בהמשך) תהיה מאוד נמוכה בשנה הקרובה - עד 0.6%. זאת, על רקע ההתמתנות הנרשמת בקצב ההתרחבות של מחירי חוזי הדירה והוזלות נוספות, אדמיניסטרטיביות. שער החליפין של השקל כנגד המטבעות המרכזיים (או כפי שבא לידי ביטוי בשער החליפין הנומינלי אפקטיבי) נמצא בנקודה מאוד בעייתית. בהודעה שלאחר הכרזת הריבית נכתב כי "בשער הנומינלי אפקטיבי ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 7.4%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות" וגם מוזילה מחיריהם של מוצרים מיובאים.

לפיכך, לאור גורמים אלו, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תעלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת, אי שם ב 2018 , לאחר שהאינפלציה תחזור באופן ברור ליעד ורק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. בהתאם, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-06/04/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

ההוצאה הצרכנית המשיכה להתגבר בשלושת החודשים האחרונים. כך עולה מנתוני הפדיון ברשתות השיווק, לפיהן בחודשים נובמבר 2016 עד ינואר 2017 חלה עלייה של 1.1%  (במונחים שנתיים ובמחירים קבועים) בסך כל הפדיון של רשתות השיווק. זאת, לעומת ירידה של 2.6% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים להם - אוגוסט עד אוקטובר 2016. יתר על כן, בענף הצריכה הבסיסי, רשתות המזון חלה עלייה של 2.2%  (במחירים קבועים) בפדיון, בהמשך לעלייה של 1.1% בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2016.

מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר צפוי לרדת ב-0.1%. המדד יושפע בעיקר מהוזלות עונתיות במחירי ההלבשה וההנעלה והנסיעות לחול. אלו, יקוזזו במידה מסוימת מהתייקרות של 3.2% במחירי הדלקים לרכב.

מדד מארס צפוי לעלות ב-0.2%. המדד יושפע בחודש זה מהוזלה של 1% במחירי הבנזין. עם זאת, שינוי במתודולוגיה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיה כניסת ביגוד והנעלת הקיץ הוקדמה לחודש מארס מוסיפה כ-0.15% לחודש זה.

מדד אפריל צפוי לעלות ב-0.1%. המדד יושפע מהתייקרויות עונתיות במחירי הפירות והנסיעות לחול. מנגד, יושפע לכדי מיתון מהוזלה של 14.5% במחיר המים לצריכה ביתית ומהוזלה עונתית קלה במחירי ההלבשה וההנעלה.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".