תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  28.02.2017 / 11:03:08

ריבית בנק ישראל        

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש מרץ 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%. מרץ 2017 הוא החודש ה-25 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בבנק ישראל נותרים אופטימיים ביחס לאינפלציה, אשר תהיה נמוכה משמעותית מהיעד ב-2017.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה - מדד ינואר ירד ב-0.2%, בהתאם לתחזיות. נמשכת מגמת העליה המתונה באינפלציה השנתית,  המושפעת בעיקר משינוי המגמה במחירי האנרגיה ומכך שההשפעה הישירה של הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות מתפוגגת, וב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של  0.1%. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד.

הפעילות במשק – נמשך השיפור בפעילות הריאלית. ברבעון הרביעי של 2016 צמח המשק בקצב גבוה במיוחד, שהושפע מגידול חריג ביבוא כלי הרכב. קצב הגידול של הצריכה הפרטית השוטפת התמתן באופן משמעותי, ומנגד נרשם גידול נאה ביצוא. התמונה בשוק העבודה ממשיכה להיות חיובית מאוד.

המשק העולמי - נמשכת צמיחה מתונה של המשקים המפותחים העיקריים, תוך המשך מגמת השיפור במשקים המתעוררים. נמשך מומנטום חיובי בשווקים הפיננסיים, למרות שאי-הודאות לגבי התהליכים הפוליטיים ממשיכה להוות מקור סיכון להמשך הצמיחה. האינפלציה במרבית המשקים מתקרבת ליעד, אך באירופה וביפן נמשכת המדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה.

שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-22/1/17, ועד ל-24/2/17, התחזק השקל מול הדולר ב-3%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 2.1%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 7.4%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות.

שוק הנדל"ן – בנתון האחרון של מחירי הדירות נרשמה ירידה חדה, במקביל לירידה בהיקף העסקאות. נתונים אלו עקביים עם  הירידה בקצב החודשי של המשכנתאות, העלייה בריבית המשכנתאות, והמאמצים להגדלת ההיצע. עם זאת, על סמך נתון בודד מוקדם להעריך אם חל שינוי מגמה במחירי הדירות.

התייחסות להודעת הריבית:

בבנק ישראל מותירים את המשפט לפיו: "עליית השכר ועלייה באינפלציה בעולם, צפויים לתמוך בחזרת האינפלציה אל תוך היעד". משפט זה מצביע על כך שבבנק נותרים אופטימיים בכל האמור לתוואי האינפלציה.

אין ספק, כי אפשר להיות אופטימיים בכל האמור לתוואי הבסיסי של האינפלציה שהרי זו חצתה בחודש האחרון את קו ה"אפס". יחד עם זאת, אנו לא מעריכים כי תגבר משמעותית בשנה הקרובה. זאת, על רקע ההתמתנות הנרשמת בקצב ההתרחבות של מחירי חוזי הדירה והוזלות נוספות, אדמיניסטרטיביות. אלו מצביעות על כך שסביבת המחירים תיוותר נמוכה מאוד בשנת 2017.

יתר על כן, שער החליפין של השקל כנגד המטבעות המרכזיים (או כפי שבא לידי ביטוי בשער החליפין הנומינלי אפקטיבי) הוא מאוד בעייתי. בבנק כותבים כי "בשער הנומינלי אפקטיבי ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 7.4%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות".

לפיכך, לאור גורמים אלו, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת לאחר שהאינפלציה תחזור באופן ברור ליעד ורק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. לפיכך, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-06/04/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

נזכיר כי החל משנת 2017 מפרסם הבנק את החלטתו לגבי גובה הריבית רק 8 פעמים בשנה (ולא 12).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".