סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.02.2017 / 12:50:39

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי            

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: התייקרות במחיר הנפט הגולמי (ובהתאם גם של הבנזין) הביאה לעלייה של המחירים ליצרן (PPI) וגם של הצרכן (CPI) בחודש ינואר. האינפלציה (CPI) בארה"ב טיפסה לשיעור של 2.5% ב-12 החודשים האחרונים. יחד עם זאת, כלל לא בטוח שבבנק המרכזי ימהרו להעלות את הריבית. הנגידה האמריקאית טענה כי מבחינתה הצמיחה במשק מאכזבת.      

צרפת: אי הודאות הפוליטית במדינה משפיעה על איגרות החוב של הממשלה  אשר רשמו עלייה במרווחי התשואה בינן לבין המקבילות הגרמניות, בתקופה האחרונה. השבוע, סימנים לכך שכוחה הפוליטי של לה פן מתחזק הביאו את איגרות החוב של צרפת להיסחר בניגוד למגמה.  

ישראל: מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.2%. הוא צפוי לרדת ב-0.1% בפברואר. האינפלציה במשק חזרה לטריטוריה חיובית (במבט ל-12 החודשים האחרונים), אך זו צפויה להיוותר נמוכה ביותר השנה, הרחק מהיעד הרשמי של בנק ישראל, על רקע שלל גורמים. בהתאם, הדבר מעניק יתרון לאגרות החוב השקליות במח"מ בינוני.

מאקרו ואג"ח עולמי:

המחירים ליצרן (PPI) וגם לצרכן בארה"ב זינקו בצורה מפתיעה בינואר. עיקר ההתייקרות הינה במחיר האנרגיה (4.7%) וגם בשירותים שונים (בעיקר תחבורה). זו העליה החדה מזה 4 שנים במדד המחירים ליצרן - שיעור של 0.6% ביחס לציפיות השוק ל 0.3% בלבד. למרות עלייה זו וחרף העובדה שמדד ה-PPI הבסיסי עלה ב-0.4%, לעומת צפי לעלייה של 0.2%, בראייה של-12 החודשים האחרונים התייקרו המחירים ליצרן בצורה מתונה למדי של 1.6% בלבד ומצביעים על כך שאין לחצים אינפלציוניים משמעותיים מצד היצרנים שאותם יגלגלו לצרכנים.  

סביבת האינפלציה (CPI) בארה"ב רשמה בינואר עליה משמעותית כאשר המדד הכללי נסק ב-0.6%, בהמשך לעלייה של 0.3% בדצמבר. היה זה שיעור העלייה החד ביותר מאז פברואר 2013. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עליה של 2.5%, לעומת 2.1% בדצמבר. המדד הבסיסי רשם עלייה של 0.3% ובכך התייקר ב-2.3% ב-12 החודשים האחרונים. חשוב לציין, כי ה-Fed עוקב אחר מדד ה-PCE (ליבה) שהוא רחב יותר ואשר עלה בשנה האחרונה בכ-1.7% בלבד.

התפתחויות אלו בתחום המחירים מצביעות שהאינפלציה אינה הבעיה המטרידה את הבנק המרכזי האמריקאי, אלא קצב הצמיחה. האם הנתונים האחרונים למשק האמריקאי מספקים אופטימיות? המכירות הקמעונאיות המשקפות כ-70% מהכלכלה האמריקאית רשמו בינואר עלייה של 0.4%, לאחר 1% בדצמבר. חיובי, אך גם כאן להתייקרות הבנזין הייתה תרומה משמעותית. יתר על כן, בעדות שנתנה יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'נט יילן, בשבוע האחרון היא דווקא טענה כי הצמיחה במשק מאכזבת למדי. ואכן כך, ברבע האחרון של 2016 המשק צמח ב-1.9%, שזו ירידה משמעותית מ-3.5% אשר נרשם ברבע השלישי. בנוסף, לטענתה הפריון מתרחב בקצב מתון מאוד, המגביל מאוד את הפוטנציאל לעלייה בשכר וגם באינפלציה. ולראיה, השכר עלה בשנה האחרונה ב-2.5% בלבד (אפס ריאלי).

המכירות הקמעוניות בבריטניה מאכזבות: בחודש ינואר נרשמה הידרדרות במכירות הקמעונאיות בבריטניה. הדבר הפתיע במיוחד הואיל וזהו החודש השלישי בו נרשמת הידרדרות. המכירות הקמעונאיות התכווצו בינואר ב-0.3%, לאחר צלילה של 2.1% בדצמבר ובניגוד להערכת השוק לעלייה של 1%. ייתכן מאוד, כי כושר העמידות שגילו האזרחים הבריטים לאחר משאל העם מתחיל להתפוגג. המכירות בינואר הושפעו לרעה מנסיגה בהוצאה על מזון, מוצרים לבית ואפילו על רכישות ברשת. ב-12 החודשים האחרונים חלה עלייה של 1.5% במכירות הקמעוניות, אך האינפלציה עלתה ב-1.8%. כלומר, נסיגה במונחים ריאליים.

איגרות החוב של ממשלת צרפת מגיבות לסיכון הפוליטי, הנובע מהאפשרות שתהיה קואליציה של הימין בצרפת, תוך ירידה בערכן. סימנים לכך שכוחה של המתמודדת הימנית, מארין לה פן, גדלים הביאו לכך שמראשית השנה התשואה לפדיון באיגרת של ממשלת צרפת ל-10 שנים רשמה עלייה של ב-35 נ"ב, לעומת 10 נ"ב במקבילה הגרמנית. כפי הנראה, ככל שאי הודאות תגבר, תמשך ההשפעה השלילית על האג"ח הצרפתיות.

מאקרו ואג"ח מקומי:

אינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר ירד ב-0.2% (הערכנו ירידה של 0.1%). ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-9.2%, ירקות טריים ב-1.2% ותרבות ובידור ב-1%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-2.7%, תחזוקת הדירה 1.2% ושונות 1.1%. בשעה טובה, הסתיימה הדפלציה וב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017 לעומת ינואר 2016) עלה המדד ב-0.1%, לעומת 0.2%- בדצמבר.

מדד פברואר צפוי לרדת ב-0.1%. אמנם, מחירי הדלקים עלו בראשית החודש ב-3.2%, אך הוזלה עונתית של כ-5% במחירי ההלבשה וההנעלה ושל הנסיעות לחול תהיה משמעותית יותר.

מדד המחירים לצרכן יוותר מתון ב-2017 ויושפע, בין היתר, מהוזלות אדמיניסטרטיביות המבוצעות על ידי הממשלה והכנסת.

1. תעריף המים ירד ב-14.5% בראשית אפריל. משקל המים במדד הכללי הוא 1% ולכן הפחתה של זו 14.5% צפויה לגרוע 0.15% ממדד אפריל.

2. ועדת המחירים פועלת לעדכון הנוסחה לקביעת מחירי מוצרים שבפיקוח, לשם הפחתת מחירים. מדובר מחיריהם של חלב, ביצים, לחם, תחבורה ציבורית ומרווח השיווק הדלק (הפער בין עלות הבנזין למחיר שאותו משלם הצרכן).

3. הדיור - סעיף הדיור היה הקטר האינפלציוני בשנים האחרונות. כבר  לא. חוזי שכר הדירה המתחדשים רשמו מאוקטובר רצף של 4 חודשי הוזלות - הארוך ביותר לפחות בעשור האחרון.

התפתחויות אלו ממתנות את סביבת האינפלציה במשק, למרות המעבר לסביבת אינפלציה חיובית.  בהתאם לכך, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2017 בטווח של 0.1% עד 0.6%.

  • מחקר של בנק ישראל אמד את הקשר בין השינוי היומי במחיר האג"ח הצמודה לאינפלציה הבלתי צפויה (הפער בין הערכת חזאי האינפלציה לפרסום בפועל) לאותו חודש. המחקר בוחן כמה מידע על האינפלציה שלא נחזתה בראשית החודש נלמד במהלך החודש (בזמן התפתחותה); כמה מידע נלמד בשבועיים שחולפים בין סוף החודש לבין המועד שבו מפורסם מדד המחירים לצרכן; ואיזה חלק מהאינפלציה החודשית הפעילים מגלים רק בעקבות הפרסום בפועל, כפי שבא לידי ביטוי במחירן של האג"ח הצמודות. המחקר הראה כי: (1) כ-42% מהאינפלציה הבלתי צפויה נלמדים בהדרגה במהלך 45 הימים שחולפים בין תחילת החודש, לבין היום שבו מתפרסם המדד עבורו. (2) ביום שלאחר פרסום המדד בוצעה התאמה נוספת ונכללו במחירי האג"ח כ-30.7% נוספים. בימים שלאחר הפרסום הוסיפו מחירי האג"ח לעלות ביחס לאינפלציה הבלתי צפויה, אף שהמידע עליה כבר ידוע בימים אלו. בכל אחד מחמשת הימים שלאחר הפרסום נכללו בממוצע 5.4% מהמידע על האינפלציה הבלתי צפויה.

           המחקר של בנק ישראל מצביע על כך שהמשקיעים מתייחסים להערכות החזאים, אך בצורה מדורגת. עם זאת, גם לאחר פרסום המדד התגובה נותרת חלקית.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".