סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  12.02.2017 / 11:38:11

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי         

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: מעבר לשיעור האבטלה שנמצא בשפל תקופה ארוכה, גם קצב התרחבות האשראי, רושם התמתנות. נתונים אלה, מצביעים על כך שהכלכלה האמריקאית נמצאת כבר מעבר לרמת השיא של מחזור העסקים. כלומר, לטראמפ תהיה עבודה קשה בכדי להאיץ את הכלכלה האמריקאית לקצב שבו הוא מעוניין (4%).   

בריטניה: הפרלמנט הבריטי נתן השבוע אור ירוק ליציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. סקר שנערך בבריטניה על ידי ה-Guardian מעלה כי קרוב ל-60% מהמנכ"לים הבכירים במדינה טוענים כי הם כבר מרגישים את ההשפעה השלילית של ה-Brexit. הנהנות היחידות מהמהלך הן החברות היצואניות.

ישראל: המשך העלייה בשכר בשיעור שהוא גבוה מהאינפלציה, המשך הגידול במספר המועסקים והאופטימיות שבאה לידי ביטוי בסקר העסקים, מצביעים על פוטנציאל להמשך התחזקות נתוני מצב המועסקים במשק. בהתאם לכך, תהיה השפעה חיובית על הצמיחה ברבעון הראשון של 2017.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: הכלכלה האמריקאית נמצאת בשלב מתקדם של מחזור העסקים. עדות נוספת לכך, היא אשראי הצרכנים שגדל בדצמבר בקצב מתון וכך גם לכל אורך שנת 2016. חודש דצמבר - האשראי הצרכני גדל בחודש האחרון של 2016 ב-14.2 מיליארד דולר, או קצב שנתי של 4.5%. חובות בעלי כרטיסי האשראי גדלו ב-2.3 מיליארד דולר (או 2.9% במונחים שנתיים). הייתה זו העלייה המתונה ביותר מאז פברואר 2016. בכל בשנת 2016, גדל אשראי הצרכנים ב-6.4% שיעור הנמוך מ-7% בשנה הקודמת.

הנשיא הנבחר צפוי להעביר רפורמה רחבה מאוד בתחום המיסים הן לחברות והן לפרטים. זו צפויה להאיץ את הפעילות הכלכלית, אך קשה להעריך את עצמתה, במיוחד שהמשק האמריקאי נמצא בשלב מתקדם מאוד של מחזור העסקים.

גירעון הסחר של ארה"ב התרחב קלות בשנת 2016 לרמה של 502.3 מיליארד דולר. עם זאת, זהו הגירעון הגדול ביותר מאז שנת 2012 (4 שנים). התרחבות הגירעון בשנה שעברה נבעה מכך שהיצוא האמריקאי התכווץ בקצב חד יותר מאשר היבוא, על רקע חולשת הכלכלה העולמית והתחזקות הדולר, חלה התייקרות במחיריהם של מוצרים אמריקאים לקונים בחו"ל.

פעילות סחר החוץ של ארה"ב מעניינת במיוחד על רקע כוונת הנשיא טראמפ לשנות את הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה (NAFTA) עליו חתומות ארה"ב, קנדה ומקסיקו. כידוע, הממשל מעוניין להטיל מכסים על מוצרי יבוא וכך יצומצם גירעון הסחר של ארה"ב. נציין כי, גירעון הסחר של ארה"ב מול מקסיקו התרחב בשנה שעברה בשיעור של 4.2 ל-63.2 מיליארד דולר, והוא בשיא של חמש השנים האחרונות.

גרמניה: נתונים מעורבים, ההזמנות ממפעלים גרמניים זינקו בדצמבר ב-5.2%. זוהי העלייה החדה ביותר מאז יולי 2014, והיא מפתיעה במיוחד כאשר הערכות השוק עמדו על 0.5% בלבד. ההזמנות המקומיות עלו ב-6.7%, וההזמנות למפעלים הגרמניים מחוץ לגרמניה עלו ב-3.9%. את הזינוק הגדול ביותר נתנו מדינות גוש היורו – עלייה של 10% בהזמנות.

לעומת זאת, במדד הייצור התעשייתי חלה צניחה של 3% בדצמבר בתפוקה התעשייתית של הכלכלה הגדולה באירופה. הירידה עומדת בניגוד למגמה בנובמבר ובאוקטובר. אולם, אנליסטים מנסים להרגיע ואומרים שלא מדובר בסימן שמעיד על היחלשות כלכלית רחבה, אלא רק בתיקון אחרי העלייה שנרשמה בתפוקה התעשייתית בחודשים הקודמים.

בריטניה: סקר שנערך בבריטניה על ידי ה-Guardian מעלה כי קרוב ל-60% מהמנכ"לים הבכירים במדינה טוענים כי הם כבר מרגישים את ההשפעה השלילית של ה-Brexit. שיעור אף גבוה מכך (כ-66%) צופה כי מצב העסקים יתדרדר כאשר בריטניה תעזוב את האיחוד האירופי. לעומת זאת, 11% אמרו כי עד כה ה Brexit-תרם לעסקים שלהם, כפי הנראה עקב היחלשות הליש"ט.

מאקרו ואג"ח מקומי:

אינדיקטורים ראשוניים לחודש ינואר יוצקים אופטימיות ביחס למשק ברבעון הראשון של 2017. התקבלו תוצאות סקר הערכת מגמות בעסקים המסכם את הערכות המנהלים בענפי פעילות שונים במשק. מהסקר עולה כי חלה עלייה בפעילות הכוללת והיא הגיע ל-19.75%, לעומת 19.37% בחודש דצמבר, או 18.73% ברבעון האחרון של 2016. בראיה שנתית, התמונה חיובית אף יותר 17.8% לעומת 13.1% בשנת 2015.

ביחס לענפי הפעילות השונים: בענף הבינוי ובענפי השירותים ישנה אופטימיות הן באשר לפעילות והן ביחס למספר המועסקים. בתעשייה ישנה אופטימיות בכל האמור לייצור ולמכירות, אך פסימיות באשר למספר המועסקים. במסחר הקמעוני פסימיים ביחס למכירות אך אופטימיות ביחס למספר המועסקים.

בשבוע שעבר דיווחנו על שיפור בשוק העבודה, כפי שבא לידי ביטוי בשיעור האבטלה. השבוע דווח כי בחודש נובמבר 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,640 ש"ח, כאשר נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע (במחירים שוטפים). וכך, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2016 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.6% במונחים שנתיים, בהמשך לעלייה של 3.0% בחודשים יוני-אוגוסט 2016.

גם במספר העובדים יש שיפור. מספר משרות השכיר עמד על 3.495 מיליון איש בחודש נובמבר, כאשר נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. כך, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2016 עלה מספר משרות השכיר ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2016.

האופטימיות מסקר העסקים, המשך העלייה בשכר בשיעור שהוא גבוה מהאינפלציה והאיתנות המתמשכת במספר המועסקים מצביעים על המשך התחזקותם של השכירים במשק. בהתאם לכך, תהיה השפעה חיובית על הצמיחה.

עדכון במשקלות מדד המחירים לצרכן. מאז, 1999 בכל שנתיים מעדכנים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את משקלי ההוצאה הפרטית לפי סקרי הוצאות משק הבית שנערכו בשנים        2014-2015. לפי עדכון זה מחושב מדד המחירים לצרכן (מדד לספייר). השינויים בעדכון האחרון אינם מאוד גדולים, אך הם מגלמים את ההתפתחויות במחירים וגם בטעמי הציבור בשנים האחרונות. בהתאם, הקבוצה שרשמה את השינוי החד ביותר היא אחזקת דירה שמשקלה פחת ב-0.5%, בעיקר עקב הוזלות במחירי המים והחשמל. גם משקל קבוצת תחבורה ותקשורת פחת ב-0.34%. מנגד, חלה עלייה של 0.2% במשקל של קבוצת הדיור ושל 0.5% בקבוצת השונות.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".