תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  24.01.2017 / 14:39:09

ריבית בנק ישראל        

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש פברואר 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%. פברואר 2017 יהיה החודש ה-24 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בבנק ישראל מציינים כי "עליית השכר ועלייה באינפלציה בעולם, צפויים לתמוך בחזרת האינפלציה אל תוך היעד".

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה – מדד דצמבר נותר ללא שינוי, כצפוי. האינפלציה ב-2016 הייתה שלילית, אך היא נמצאת במגמת עליה; האינפלציה הנמוכה משקפת, לצד השפעת הייסוף, כנראה גם שינוי מבני והתגברות של התחרות במשק. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים מצויות מתחת ליעד, בעוד שהציפיות משוק ההון לטווחים הארוכים נותרו מעוגנות בקרבת מרכז היעד.

הפעילות במשק – הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית: סקר החברות לרבעון הרביעי מצביע על צמיחה גבוהה של התוצר העסקי. מנתוני סחר החוץ עולה התאוששות של היצוא התעשייתי, לאחר ירידה מתמשכת מאז 2014. התמונה בשוק העבודה ממשיכה להיות חיובית מאוד, ובשנה האחרונה הוביל המגזר העסקי את הגידול בתעסוקה ובשכר.

המשק העולמי - ממשיך לצמוח בקצב מתון; קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה למשקים המפותחים ולסין, וצופה התאוששות בסחר העולמי בשנתיים הקרובות. עם זאת, ההתפתחויות הפוליטיות בחלק מהמדינות המפותחות עשויות להעיב על צמיחת הסחר. בארה"ב נמשך השיפור בפעילות, האינפלציה מתקרבת ליעד, וההערכות בשווקים הן לכך שהריבית תעלה פעמיים במהלך 2017.  

שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-25/12/16, ועד ל-20/1/17, התחזק השקל מול הדולר ב-0.2%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם פיחות של 0.3%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 6.2%, על רקע ייסוף של 6.7% מול האירו. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות.

שוק הנדל"ן – מחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב גבוה, למרות שמלאי הדירות הלא מכורות מצוי ברמה גבוהה, וחלה ירידה בקצב החודשי של המשכנתאות,  תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.

התייחסות להודעת הריבית:

  • באופן דומה לשנתיים האחרונות, גם החודש, בחרו בבנק ישראל בעמדת המתנה. כמעט ולא היה ספק כי הריבית לא תשונה גם הפעם, על רקע האינפלציה הנמוכה ושער החליפין הנומינלי האפקטיבי הלא-אטרקטיבי, אשר כובלים את ידיו.
  • יחד עם זאת, בבנק ישראל משנים מעט את הניסוח כאשר בהודעה נטען כי "עליית השכר ועלייה באינפלציה בעולם, צפויים לתמוך בחזרת האינפלציה אל תוך היעד". תוספת חדשה זו מצביעה על כך שבבנק ישראל אופטימיים בכל האמור לחזרה ליעד (לפחות 1% אינפלציה), והם אפילו מסבירים מה יהיו הגורמים שיפעלו להאצה.
  • בכל האמור לשוק העבודה במשק בכלל והשכר בפרט, נראה כי בבנק ישראל די אופטימיים. וכך כותבים בבנק ישראל " התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית מאוד. שיעור המשרות הפנויות התייצב ברמה גבוהה ובדצמבר הוא עמד על 3.7% (מנוכה עונתיות). השכר הנומינלי והשכר הריאלי עלו באוגוסט-אוקטובר ב-1.0% וב-1.1%, בהתאמה, לעומת שלושת החודשים שקדמו להם. מספר המועסקים במשק צומח בשנתיים האחרונות בקצב יציב, כ-2.5%".   כלומר, בנק ישראל מצפים לבניית אינפלציה באופן משולב, הן מצד ההיצע – כפי שקורה בעולם – שנתמך בין היתר מהתייקרות במחיר הנפט הגולמי והן מצד הביקוש, אשר יושפע מהעלייה של השכר הריאלי (ביקושים).
  • חרף הגורמים החיוביים, האינפלציה השנה צפויה להיוותר נמוכה למדי, בין היתר על רקע רצונו של שר האוצר להוזיל את יוקר המחייה. לפיכך שיעור האינפלציה השנה (2017) יהיה נמוך מהיעד.
  • בהתאם לזאת, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת לאחר שהאינפלציה תחזור באופן ברור ליעד ורק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. לפיכך, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית בחודש פברואר 27/2/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.
  • נזכיר כי החל בשנת 2017 מפרסם הבנק את החלטתו לגבי גובה הריבית רק 8 פעמים בשנה (ולא 12).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".