סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  24.01.2017 / 11:44:28

בשורה התחתונה - מאקרו שבוע        

עיקרי הדברים:    

  • ארה"ב: האם יו"ר הנגידים של ה-Fed, ג'אנט יילן, לקראת התנגשות עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ? יילן מדברת בשבוע האחרון על כך שהכלכלה נמצאת בסביבות יעדי הבנק ולכן הריבית צפויה לעלות. שוק אגרות החוב הארוכות מגיב בהתאם ורושם הפסדי הון.    
  • הסינים מתרגשים מאוד מהערות הנשיא דונלד טראמפ בחודשים האחרונים, בכל האמור לסחר עימם. הם לא מעוניינים בעימות שלדעתם יפגע בשני הצדדים. עם זאת, הם כבר החלו להכין תכניות למגירה, למקרה של עימות בתחום הסחר.
  • ישראל: סקר החברות של בנק ישראל מצביע על כך שבמרבית ענפי הפעילות במשק נרשמה פעילות עסקית חזקה ברבע האחרון של 2016. עם זאת, מדד הייצור התעשייתי מציג בחודשים האחרונים חולשה שעיקרה הוא בענפי טכנולוגיה עילית.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'אנט יילן, נאמה בשבוע שעבר בסן פרנסיסקו. לפי דעתה, הכלכלה האמריקאית כבר קרובה ליעדים של הבנק המרכזי והדבר מאפשר לבנק להפחית מהתמיכה הקיצונית שסיפק לכלכלה בעשור האחרון. עם זאת, הצעדים יהיו איטיים למדי. למעשה, העלאת הריבית בדצמבר הייתה הריסון המוניטרי השני מאז 2006. נזכיר, כי לפי תרשים הנקודות של חברי ה-Fed מחודש דצמבר, הם מעריכים כי יהיו שלוש העלאות ריבית בשנת 2017 (אגב, דבר דומה הם העריכו לקראת 2016). לפי יילן, שיעור האבטלה במשק האמריקאי בטווח הארוך אמור להיות על 4.75%, שהוא גבוה משיעור האבטלה הנוכחי, 4.7%. יתר על כן, האינפלציה מתגברת וזו בסביבות היעד של הבנק המרכזי, 2%. יתר על כן, היא אמרה, כי כרגע עדיין הבנק המרכזי לוחץ על דוושת הגז ועליו לשחרר במידה את הלחץ. עם זאת, הרגל תישאר על דוושת הגז כי על הבנק לוודא שהכלכלה חזקה דייה להתמודד עם זעזועים בלתי צפויים, במיוחד בהתחשב בעובדה כי כל עוד רמת הריבית נמוכה, הבנק מוגבל מבחינת השימוש בכלי זה. הנגידה אף טענה כי הדרך להבאת הריבית לרמה ניטרלית עלולה להתלוות בתקופה קשה כגון אינפלציה או אי יציבות בשווקים הפיננסים.

חשוב לציין כי חרף דבריה של יילן ותרשים הנקודות, עדיין השוק מעריך כי יתרחשו שתי העלאות ריבית בלבד במהלך השנה. עם זאת, אגרות החוב ל-10 שנים רשמו הפסדי הון השבוע.

אין ספק כי דברים אלו של הנגידה לא יושבים עם השקפת עולמו וכוונותיו של הנשיא דונלד טראמפ. טראמפ מעוניין להשיא את הצמיחה לשיעור גבוה כמה שניתן. הוא מעוניין בקצב צמיחה של 3% ומעלה. קצב צמיחה של 2%, כפי שצופים בשוק- 2.2% צפוי על ידי ה-IMF לשנת 2017 ו- 2.3% צמיחה צפויה על ידי השוק, הם קצבים מאכזבים.

גוש האירו: בשבוע שעבר הכריז הנגיד האירופי על גובה הריבית. זו, לא שונתה והנגיד אישר את ההרחבה הכמותית. עם זאת, הנגיד הוסיף מידה מסוימת של חשש בשווקים כאשר טען כי האינפלציה בגוש אינה מבוססת וזו הושפעה ממחירי האנרגיה. המשקיעים קיבלו חדשות אלו בירידה בערכו של האירו. להערכתנו, בשנה הקרובה ייוותר החשש להיחלשות האירו עקב הריסון המונטרי הצפוי בארה"ב, גם אם יהיה מתון.

סין: הצהרותיו של הנשיא דונלד טראמפ באשר לסין גורמים לאי נוחות בקרב פוליטיקאים סינים. כזכור, עוד בתקופת הבחירות לנשיאות טען טראמפ כי סין מבצעת מניפולציות בשוק המט"ח, שומרת על מטבע חלש ובכך יוצרת יתרון סחר לטובתה, על חשבון ארה"ב. טראמפ אמר כי הוא מתכוון להטיל מכס של 45% על סחורה המגיעה מסין. לאחרונה, דובר משרד המסחר והתעשייה הסיני אמר כי סין וארה"ב צריכות לפתור את הסכסוך במשא ומתן ובדיאלוג, בצורה שכזו ששני הצדדים ייהנו. הדובר ציטט את דבריו של הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג, אשר אמר בכנס דאבוס כי שני הצדדים ייהנו אם יהיה שיתוף פעולה ושניהם יפגעו אם יהיה עימות. העיתונות הסינית כבר מדווחת כי הסינים שוקדים על מהלכי נגד, במידה שהאמריקאים יבצעו מהלכים חד-צדדיים.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סקר החברות של בנק ישראל לרבעון האחרון של 2016 מעיד כי המגזר העסקי המשיך לצמוח בקצב מהיר. מאזן הנטו (הפער בין המנהלים המדווחים על התרחבות בפעילות לבין אלו המדווחים על התכווצות) היה חיובי ומובהק. מאזני הנטו חיוביים בענפי השירותים, המסחר, התחבורה והתקשורת, ולעומת זאת הם שליליים בענפי הבנייה והמלונאות. מאזן הנטו של תפוקת התעשייה היה אפסי ומעיד על התייצבות בפעילות, תוך ירידה במכירות ובשיעור הניצול של המכונות והציוד. בכל ענפי המגזר העסקי, פרט למלונאות, צופים להתרחבות ברבעון הבא, ואילו בענף המלונאות הצפי הוא שלילי.

אמנם, בדוח של בנק ישראל נשקפת חולשה בענפי התעשייה, אך מדד הייצור התעשייתי (מנוכה עונתיות) רשם בחודש נובמבר עלייה של 5.2%, שהיא הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2015. ייתכן כי נתון זה הוא תיקון להתכווצות שנרשמה בכל אחד מהחודשיים האחרונים, אך גם קו המגמה התייצב בנובמבר לאחר 7 חודשים רצופים של התכווצות, לפיכך, אפשר להיות אופטימיים אם כי לשמור על זהירות.

מבחינת הייצור התעשייתי לפי עצימות טכנולוגית, עולה כי נמשכת החולשה בייצור של ענפי הטכנולוגיה העילית שהתכווצו (לפי נתוני מגמה) ב-0.3% בנובמבר. למעשה, כבר 21 חודשים רצופים שבהם נרשמת ירידה בייצור התעשייתי של ענפי העילית. לעומתם, הענפים המסורתיים והמעורבים-מסורתיים שומרים על חוזקה. הדבר בא גם לידי ביטוי בכך שהשיפור המשמעותי ביותר במספר משרות השכיר בענפי התעשייה הם בענפים המסורתיים אשר רשמו עלייה של כ-3% בשנה האחרונה.

הפדיון במשק ממשיך להתגבר, אם כי בקצב מתון יותר. כך, בשלושת החודשים ספטמבר עד נובמבר 2016 נרשמה עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1.2% במונחים שנתיים, בהמשך לעלייה של 1.3% בחודשים יוני עד אוגוסט 2016.

פדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה רשמו ירידה בשיעור של 3.9% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 7.5%. מנגד, חלה עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 1.7% בחישוב שנתי, בהמשך  לעלייה של 1.8%.

שוק ההון לא מאמין באינפלציה - בתקופה האחרונה ישנה ירידה בציפיות האינפלציה לטווח של שנה, כפי שהן נגזרות משוק ההון, מהפער בין איגרות החוב השקליות לצמודות. לפי בנק ישראל, לפני כחודש אלו עמדו על 0.5%. לאחרונה הן פחתו ל-0.3%. חשוב לציין כי חזאי האינפלציה במשק מעריכים קצב אינפלציה גבוה יותר של 0.7%. למעשה, ציפיות האינפלציה משוק ההון נמצאות ברמה הנמוכה מ-1% עד השנה השלישית וגם בה הן נמוכות ממרכז היעד, 2%. לפי ההתפתחויות האחרונות בתחום המחירים במשק, נראה כי בשנה הקרובה תהיה האינפלציה נמוכה משמעותית מהיעד (1%).

 

        

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".