סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  15.01.2017 / 15:01:16

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי             

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: חברים בבנק המרכזי האמריקאי מדגישים את העובדה כי זהו הזמן שבו המדיניות הפיסקלית צריכה להוביל את המדיניות הכלכלית ולא המוניטרית, אשר דווקא עלולה לחבל בפעילות, עקב ריסון מוניטרי שיחול השנה. בה בעת, סוכנות הדירוג Fitch מזהירה כי הגדלת הגירעון בארה"ב תסכן את הדירוג המושלם של ארה"ב.   

 סין ממשיכה להציג התדרדרות של היצוא. גם פיחות היואן ב-5%, כנגד הדולר, בשנה שחלפה לא משפר משמעותית את מציאות הסחר של סין ואת היצוא אשר נפגע הן מחולשת הביקושים העולמיים והן מאבדן היתרונות היחסיים של סין.  

ישראל: נגידת בנק ישראל מצביעה על כך שהמדיניות המוניטרית תמשיך להיות מרחיבה תקופה ארוכה. זאת, על רקע האינפלציה הנמוכה במשק וכתמיכה ביצוא שחרף רכישות המט"ח, לא משתקם בצורה ברורה.     

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: נשיא שלוחת ה-Fed של פילדלפיה ובעל זכות הצבעה, פטריק הארקר, אמר השבוע כי לדעתו יהיה מתאים להעלות את הריבית המוניטרית שלוש פעמים במהלך 2017. לדעתו, ציפיות האינפלציה נמצאות במגמה עלייה, אמון הצרכנים הוא איתן, המכירות הקמעוניות חזקות ושוק העבודה נמצא בסביבות תעסוקה מלאה. יחד עם זאת, הוסיף הארקר כי למדיניות המוניטרית מגבלות ברורות ועל המדיניות הפיסקלית לסייע בעידוד הצמיחה.

חבר אחר ב-Fed, ראש שלוחת סט לואיס, ג'יימס בולרד, טען השבוע כי טראמפ צריך להפסיק מלהבטיח תכניות תומכות-צמיחה, השוק צריך לראות ביצוע. אמנם, בולארד אינו בעל זכות הצבעה השנה, אך גם הוא מבין כי זרועותיה של המדיניות המוניטרית הן מוגבלות.

אגב, מכיוון אחר, בסוכנות דירוג האשראי Fitch, הודיעו השבוע כי מדיניות הפחתת המיסים של טארמפ עלולה לסכן את דירוג האשראי האולטימטיבי של המדינה, 'AAA'. לדעת הסוכנות, ישנה עלייה ברמת הסיכון של ארה"ב לטווח הבינוני. עוד לפני הבחירות לארה"ב היה החוב הגדול ביותר, במונחי תוצר (כ-105%), בהשוואה לקבוצת ה-'AAA'. אם הנשיא הנבחר יבצע קיצוץ מס בהיקף של 6.2 טריליון דולר במשך 10 השנים הקרובות, הדבר צפוי להגדיל את החוב האמריקאי ב-33%.

גוש האירו: כזכור, דראגי הודיע לא מכבר כי המדיניות המוניטרית הסופר-מרחיבה, הכוללת רכישות אג"ח תיוותר לפחות עד סוף השנה. לא כולם בגוש תומכים במדיניות זו. לראיה, שר האוצר של גרמניה, Wolfgang Schaeuble, אמר השבוע כי על הבנק המרכזי האירופי להתחיל ולצמצם במדיניות הסופר-מרחיבה כבר השנה. יתר על כן, ברמה הפנימית אמר שר האוצר כי על הממשלה הגרמנית הבאה (הבחירות בספטמבר) לבצע קיצוץ בשיעור המס במדינה. לדעתו, האינפלציה בגרמניה (1.7%) עשויה להגיע ל- 3% עוד השנה ותושפע לרעה מהריבית הנמוכה.

היעד הרשמי של ה-ECB הוא לאינפלציה בגובה של 2%. הבנק מחמיץ את היעד כבר מספר שנים ואף התמודד עם דפלציה.

הבעיה היא שהמדיניות המוניטרית אינה מכוונת לגרמניה, אלא למדינות אחרות המגלות קשיים רבים, כמו איטליה, צרפת ואחרות. מדינות אלו לא קידמו את מידת התחרותיות שלהן ולכן יצרו פער לעומת גרמניה.

סין: היצוא הסיני התדרדר ב-6.1% ב-12 החודשים עד דצמבר (למעשה, בשנת 2016), לעומת ירידה של 0.1% עד נובמבר. לעומת זאת, היבוא צמח ב-3.1%. העודף בסחר סחורות הסתכם ב-40.8 מיליארד דולר לעומת 44.6 מיליארד דולר בנובמבר.

בשנה האחרונה סבל המשק הסיני מהתייקרות בתשומות הייצור ומהיעלמות היתרון שהיה לו שנים בדמות השכר הנמוך, אשר עלה ב-10% בשנה האחרונה. לצערם של הסינים, גם פיחות של 5% בשער היואן הסיני, כנגד הדולר האמריקאי, בשנה האחרונה לא פתר בצורה מלאה את בעיות הסחר.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סחר חוץ - סיכום  2016: בשנה שחלפה, הסתכם יבוא הסחורות ב-249.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 4.8% לעומת השנה הקודמת. בניכוי אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, עלה היבוא  ב-8.7% (עלייה של 6.0 מיליארד ש"ח). ההתפתחות המרשימה ביותר נרשמה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-33.8% וביבוא אניות ומטוסים שעלה ב-146.5% בהשוואה לשנת 2015. יחד עם זאת, גם יבוא מוצרי צריכה רשם התרחבות נאה מאוד של 11%.

יצוא הסחורות הסתכם בשנה שהסתיימה ב-199.6 מיליארד ש"ח,  הנמוך ב-4.1% מהיקפו בשנת 2015. יצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2016 ב-170.6 מיליארד ש"ח ירידה של 4.6% בהשוואה לשנת 2015.

כתוצאה ממגמות היבוא והיצוא הסתכם הגירעון בסחר הסחורות ב-50.2 מיליארד ש"ח, לעומת 30.2 מיליארד ש"ח ב-2015. למעשה, זהו גירעון הסחר בסחורות הגבוה ביותר מאז 2012.

הבחנה של היצוא לפי רמת העצימות הטכנולוגית מצביע על בעייתיות מסוימת, כאשר משקלן של תעשיות העלית פחת, על רקע התכווצות של 7% ושל כ-10% בתעשיות המעורבות-עלית. אמנם, בקרב ענפי העלית יצוא התרופות נותר השנה כמעט ללא שינוי, אך, נרשמה ירידה של 10% בייצור מחשבים ושל 11% בייצור כלי טייס וציוד נלווה. יתר על כן נרשמה חולשה בייצוא כימיקלים (תעשיות מעורבות-עלית) ואלו ירדו ב-16% בשנה כולה. הענף אשר רשם את ההתפתחות המעניינת ביותר הוא זיקוק הנפט שרשם עלייה של 46% במהלך השנה.

לפי מחזור העסקים המקומי והחיצוני נראה כי גירעון הסחר צפוי עוד להתרחב בשנת 2017, לפני שיחל לרשום התמתנות, על רקע תחילת פעילותו של מפעל אינטל החדש בשנת 2018.

בניגוד למדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים אשר הצביעה על ירידה בדצמבר, דווקא מדד אמון הצרכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הצביע על עלייה באופטימיות בחודש דצמבר. המדד עמד בדצמבר על 12%-. מאז אוקטובר 2015 (שבו עמד ערך המדד על 25%-) נרשמה מגמת השיפור בערכו של המדד. זו מעידה על כך שהציבור נעשה פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה.

חשוב לציין כי המדינות OECD רבות ערך המדד הוא שלילי, אם כי המדד נמוך יותר מישראל רק במספר מצומצם של מדינות – יוון, לטביה והונגריה.

ביחס לישראל, מבחינתנו השיפור במדד מצביע על כך שהצרכן חש ביטחון גבוה יותר במצבו ולכן, ההוצאה הצרכנית צפויה להיוותר איתנה במהלך 2017.

מדיניות מוניטרית: הנגידה, ד"ר קרנית פלוג נאמה בשבוע שעבר בוועידת התעשייה. הנגידה הדגישה את האינפלציה הנמוכה ואת שער החליפין של השקל שרשם ייסוף של 5% כנגד סל המטבעות, עם חולשה ברורה ביצוא הסחורות. בכדי לסייע ליצוא הבנק רוכש מט"ח ושומר על ריבית נמוכה. לפיכך, היא טענה, הריבית תישאר נמוכה למשך זמן רב.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".