סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  09.01.2017 / 15:07:19

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי         

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: לקראת השבעתו של טראמפ וכניסתו לתפקיד ב-20/1, ההשפעה של דיווחים כלכליים על השווקים הפיננסיים צפויה להיות גדולה למדי. כבר השבוע צפויים להתפרסם מדדי ה-ISM (מנהלי הרכש) הן לענפים היצרניים והן לענפי השירותים. ביום ו' יתפרסם דוח התעסוקה החודשי. הערכות השוק הן לתוספת של 173 אלף מקומות עבודה ולעלייה קלה בשיעור האבטלה מ-4.6% ל 4.7% בחודש דצמבר.

יפן: הכלכלה היפנית מראה לאחרונה התפתחויות חיוביות (בהשוואה לציפיות השוק). הייצור התעשייתי של יפן נסק בחודש נובמבר ב-1.5% והושפע מהתגברות הייצוא של מוצרים אלקטרוניים ומביקוש פנימי לרכבים ולבתים.

ישראל: לפי אומדנים ראשונים של הלמ"ס, קצב הצמיחה בשנת 2016 צפוי להיות כ-3.8%, בהשפעת ההשקעות במשק, הצריכה הפרטית וגם ההוצאה הממשלתית. גם קצב הצמיחה בשנת 2017 צפוי להמשיך להיתמך בצריכה הפרטית.   

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: שוק העבודה בארה"ב הוא איתן, אך גירעון הסחר ממשיך להתרחב. בעוד פחות מחודש צפוי הנשיא הנבחר דונלד טראמפ להיכנס לבית הלבן. לפחות מכיוונו של שוק העבודה לא יהיו לטראמפ צרות גדולות שהרי הוא נמצא בסביבה של תעסוקה מלאה שממשיכה להשתפר. כך, הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שפורסמו השבוע (ומתייחסות לשבוע של ה-24/12) המשיכו לרדת (ל 260 אלף) והיו נמוכות מהצפי. היה זה השבוע ה-95 שבו מספר הדרישות הראשוניות הוא נמוך מ-300 אלף. למעשה, זהו משך הזמן הארוך ביותר, מאז שנות ה-70'. כל עוד שמספר הדרישות נמוך מ-300 אלף, ניתן להעריך כי מצבו של שוק העבודה הוא איתן.

עם זאת, זירה שצפויה לייצר לטראמפ הרבה עיסוק היא תחום סחר החוץ. עודף הייבוא במשק גדל בנובמבר ב-3.4 מיליארד דולר, בהשוואה לחודש אוקטובר, שהייצוא התכווץ ב-1.2 מיליארד דולר והייבוא התרחב ב-2.2 מיליארד דולר. במהלך מסע הבחירות עסק טראמפ בסוגיית גירעון הסחר, ובכך שיש להפחיתו באמצעות השבת מקומות עבודה בארה"ב – אלו שאבדו לטובת משקים שבהם כוח העבודה הוא זול.

בכל אופן, כל מהלך שטראמפ יבצע בעתיד הוא יצטרך להתמודד עם עצם העובדה שרק ממועד זכייתו התחזק הדולר כנגד האירו בכ-5%.

שבוע המסחר הקרוב יהיה גדוש באירועים כלכליים, כאשר שיאו יגיע ביום ו' שבו יפורסם דוח התעסוקה לחודש דצמבר. השוק צופה עלייה קלה של 0.1% בשיעור האבטלה לרמה של 4.7% ולתוספת של 173 אלף משרות בשוק הפרטי, ללא חקלאות. עוד לפני כן, ביום ג' יפורסם מדד ה-ISM לענפים היצרניים לחודש דצמבר וצפי השוק הוא לעלייה ל-54.0 נק', לעומת 53.2 נק'.

יפן: אולי מעט אור בקצה המנהרה (וזה לא אור הרכבת המגיעה ממול). הייצור התעשייתי בחודש נובמבר עלה ב-1.5% (בניכוי השפעות עונתיות), לאחר קיפאון מאכזב בחודש אוקטובר. הפעילות היצרנית ביפן השתפרה על רקע שני גורמים: חיצוניים – בעיקר ביקוש לציוד אלקטרוני; ופנימיים - בעיקר רכבים ובתים. הייצור של רכיבים אלקטרוניים נסק בחודש נובמבר ב-3.6%, בהמשך למגמה חיובית גם באוקטובר. ייצור כלי הרכב עלה ב-2.0%, במנוגד לנסיגה של 0.6% באוקטובר. נתונים חיוביים נוספים היו עלייה של המלאים, זה החודש השלישי ברציפות שבו נרשמת בניית מלאים. לפי נתונים הנאספים מהחברות היפניות ישנה הערכה כי גם בדצמבר ובינואר תימשך המגמה החיובית של ההתרחבות בפעילות ולשם כך החברות מתכוננות.

גם המכירות הקמעוניות ביפן הוסיפו בשבוע האחרון לאופטימיות הכללית המגיעה מהנתונים המאקרו-כלכליים. מכירות הקמעונאים עלו ב-0.2% בחודש נובמבר וב-1.7% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר השוק ציפה לעלייה של 1.5% בלבד.

נציין, כי בתקופה האחרונה יפן מציגה את הפער החיובי (הפתעה) המשמעותי ביותר, בהשוואה למדינות המפותחות, בין האינדיקטורים המפורסמים לבין הערכות השוק, כאשר מרבית האינדיקטורים הם טובים מאשר השוק מעריך.

מאקרו ואג"ח מקומי:

המשק צמח בשנת 2016 בשיעור של 3.5%. כך עולה מאומדנים מוקדמים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור צמיחה שנתי זה שהוא הגבוה מאז 2013 הושפע במידה רבה מהשקעות במשק, מהצריכה הפרטית וגם מההוצאה הממשלתית. קצב זה מגלם צמיחה נאה למדי גם ברבע האחרון של השנה ואכן, נתונים ראשוניים לרבע האחרון של 2016 מצביעים על המשך הפעילות החזקה. לדוגמא, המדד המשולב לחודש נובמבר עלה ב-0.3%. הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים ספטמבר עד נובמבר עלו ב-6.5% (לפי נתוני מגמה ובמחירים קבועים), לעומת קצב של 5.9% בחודשים יוני עד אוגוסט. לאור זאת, גם הצמיחה ב-2017 תהיה איתנה, מעל ל-3%.

למעשה, בכל האמור לרכישות בכרטיסי אשראי, להוציא את ההוצאה על מזון ומשקאות שפחתה בחודשים ספטמבר עד נובמבר ב-1.7% (במונחים שנתיים, לפי נתוני המגמה) ההוצאה בקבוצות השונות הציגה עליה מרשימה. כך לדוגמא ההוצאה על שירותים (ביטוח, אירוח טיסות) התרחבה ב-11.1%, בהמשך לעלייה של 10.6% בחודשים יוני-אוגוסט. רכישת מוצרים ושירותים אחרים כגון: דלק, מחשבים, ציוד תחבורה ותקשורת צמחו ב-7.5%. גם ההוצאה על ביגוד ומוצרי חשמל התגברה ב-5.3%, לעומת קצב מתון מאוד של 2.2% בחודשים יוני עד אוגוסט. 

ידוע כי משבר הדיור בארה"ב הביא להתעוררות בשוק הדיור הישראלי ובמיוחד ברכישה למטרות השקעה. לפי סקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס, בשנת 2007 שיעור הבעלות על 2 דירות ומעלה עמד על 2.5% מכלל המשפחות במשק ובשנת 2015 הוא טיפס כבר לשיעור של 9.9%. ירידה משמעותית נרשמה בשיעור בעלי דירה בודדת, מ-68.5% ל-62.6% וגם נרשמה ירידה קלה בשיעור מחוסרי הדירות מ-29.0% לשיעור של 27.5%.

בשנת 2015, כ- 47 אלף משקי בית הם בעלי שלוש דירות או יותר, אלה מהווים 1.9% מסך אוכלוסיית משקי הבית. נתון זה מבטא עלייה לעומת שנת 2014, שבה כ- 44 אלף משקי בית החזיקו שלוש דירות או יותר והיוו 1.8% מאוכלוסיית משקי הבית. כלומר, מיסוי דירה שלישית רלוונטי לפחות מ-50 אלף משפחות.

מהשוואה בינלאומית עולה כי שיעור הדירות בבעלות בישראל (67.6%) בשנת 2015, היה נמוך מממוצע האיחוד האירופי EU (70.1%) ומדורג בשליש התחתון בהשוואה לשאר מדינות האיחוד האירופי. שיעור זה בישראל, גבוה מעט יותר ממדינות כמו הולנד, צרפת, אנגליה, וגרמניה, אך נמוך יותר ממדינות כמו בלגיה, יוון, איטליה וספרד. שיעורי הבעלות על דירה הנמוכים ביותר נמצאים בגרמניה (52.5%), והגבוהים ביותר ברומניה (96.1%). אגב, שיעור הבעלות על דירות בארה"ב עמד ברבע השני של 2016 על 63.5% (מהנמוכים ביותר בארה"ב).

היחידה לניהול החוב במשרד האוצר פרסמה את תכנית גיוס ההון הסחיר לחודש ינואר 2017. ממנו עולה כי סך גיוס ההון לחודש זה יעמוד על 4 מיליארד ש"ח, לעומת היקפים של 3 או 3.5 מיליארד ש"ח, לחודש, בחודשים האחרונים. ייתכן, כי בחלקו נובע הפער מעלייה בגירעון השנתי כמו גם מהפירעון הגדול הצפוי ברבע הראשון של השנה, כ-20 מיליארד ש"ח. יחד עם זאת, אנו לא רואים בכך כל סכנה למחירי איגרות החוב הממשלתיות.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".