תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  28.12.2016 / 12:20:27

ריבית בנק ישראל                     

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש ינואר 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%; ינואר 2017 יהיה החודש ה-23 שבו הריבית נותרת ברמה זו. למרות הצמיחה הגבוהה החזויה, סיכון האינפלציה נותר בעינו.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה – מדד נובמבר ירד ב-0.4%, יותר מהצפי, ומתחת לתוואי העונתי; האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים היא שלילית, למרות שההשפעה הישירה של  הפחתות המחירים היזומות וירידת מחירי האנרגיה הולכת ומתפוגגת. ציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים הן מתחת ליעד. הציפיות לטווחים הארוכים נותרו במרכז היעד. חטיבת המחקר מעריכה שהאינפלציה תגיע לגבול התחתון של היעד בתוך כשנה.

הפעילות במשק – הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית: ניתן להעריך שגם ברבעון הרביעי התוצר העסקי צמח בקצב דומה לזה של הרבעונים הקודמים. נתוני שוק העבודה ממשיכים להצביע על חוזקה. חטיבת המחקר מעריכה שהתוצר יצמח ב-2016 ב-3.5%, ושבשנים הבאות ימשיך המשק לצמוח בקצב הגבוה במעט מ-3% לשנה.

המשק העולמי - ממשיך לצמוח בקצב איטי תוך ירידה בקצב ההתרחבות של הסחר העולמי; ההתפתחויות הפוליטיות בחלק מהמדינות המפותחות עשויות להעיב עוד יותר על צמיחת הסחר. בארה"ב חלה האצה בפעילות במחצית השניה של השנה, בעוד שבאירופה הצמיחה מתונה.

שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-27/11/16, ועד ל-23/12/16, התחזק השקל מול הדולר ב-1.3%; בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 2%; ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 5.6%, על רקע ייסוף של 6.3% מול האירו. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.   

 שוק הנדל"ן – מחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב גבוה למרות שמלאי הדירות הלא מכורות מצוי ברמה גבוהה. בשנה האחרונה נרשמו למעלה מ-50 אלף התחלות בנייה. נמשכת  האטה בקצב החודשי של נטילת המשכנתאות, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.

התייחסות להודעת הריבית:

באופן דומה ל-22 החודשים האחרונים, גם החודש, בחרו בבנק ישראל בעמדת המתנה. עליית ריבית לא הייתה צפויה, חרף העובדה כי נתוני הפעילות למשק הם טובים למדי. בנק ישראל לא יכול לשנות את גובה הריבית, הסיבה לכך מצויה תחת שתי בעיות:

הראשונה, האינפלציה - זו ממשיכה להיות נמוכה ואם היא כבר מפתיעה, אז כלפי מטה. מדד נובמבר ירד ב-0.4%, בפער ניכר מההערכות שעמדו על יציבות. אמנם, הסיבה הגיעה מהוזלה משמעותית במחירי הירקות והפירות ואולי היא תתוקן בחודשים הקרובים, אך גם הדיור שהיה מאיץ האינפלציה בשנים האחרונות מאבד קיטור ומתייקר בקצב שהולך ויורד.

השנייה היא שער החליפין - בבנק ישראל ציפו שנים לכך שהדולר האמריקאי יתחזק בעולם. הגישה הייתה שהשקל יתחזק כנגד הדולר, במקביל להיחלשותו בעולם וכאשר הדבר יתהפך השקל ייחלש. והנה, הדולר שב להתחזק בעולם והשקל לא "עומד בציפיות", הוא שומר על חוזקה. למעשה, מראשית השנה התחזק השקל ב-2% כנגד הדולר וב-6% כנגד האירו. כלומר, תנאי הסחר של ישראל נפגעו.  

לאור כל זאת, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה לאחר שהאינפלציה תחזור ליעד ולאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. לפיכך, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית 23/1/17 יוחלט בבנק שוב על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

בנוסף, נציין כי חטיבת המחקר של הבנק פרסמה את תחזיותיה הרבעוניות מהן עולה כי בבנק צופים לצמיחה של 3.5% השנה (לעומת, 2.8% בתחזית הקודמת) ול- 3.2% ו-3.1% בשנים 2017 ו-2018, בהתאמה. האינפלציה צפויה להגיע ל 1% ברבע האחרון של 2017, לעומת הרבע המקביל ב-2016 ולעלות ל 1.5% בשלהי 2018.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".