סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.12.2016 / 12:43:34

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי           

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: סוף סוף, לאחר המתנה של שנה ודחיות רבות, כלכלני הבנק המרכזי האמריקאי העלו את הריבית הרשמית ב-25 נ"ב לטווח של 0.5% עד 0.75%. הואיל והמהלך היה צפוי בצורה רבה על ידי המשקיעים לא נרשמה פאניקה (ה-VIX נותר ברמה נמוכה של כ-13%). להערכתנו, יידרש עוד זמן עד הריסון הבא, במיוחד על רקע העובדה כי הכלכלה האמריקאית לא נמצאת בתחילתו של מחזור העסקים. בין היתר, אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.59%, לעומת 2.47% לפני שבוע.

בריטניה: נראה היה כי המשק הבריטי כאילו מתעלם לחלוטין ממשאל העם ואף נראה כי המצב הכלכלי הפתיע לטובה בתקופת הקיץ. עם זאת, נראה כי הגרוע מכל עוד לפניו. בלשכת המסחר הבריטית מעריכים כי הצמיחה בשנת 2017 תהיה נמוכה מזו של 2016 וההתאוששות תגיע רק ב-2018.  

ישראל: מדד המחירים לצרכן הפתיע בנובמבר והוא רשם הוזלה של 0.4%. ההשפעה המרכזית הגיעה מהוזלה במחירי הירקות והפירות (4.3%-), במזון (0.4%-) ובתחבורה והתקשורת (0.5%-). התפתחות זו מצביעה על כך ששנת 2016 צפויה להסתכם, כפי הנראה, בדומה לשנתיים האחרונות - בדפלציה. יתר על כן, הדבר עלול להביא לירידה בציפיות השוק לגבי האינפלציה בעתיד.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: לאחר שנה של המתנה, חברי הבנק המרכזי האמריקאי מבצעים את הריסון שהמשקיעים כה ציפו לו.

הריבית הדולרית הועלתה ב-25 נ"ב לטווח שבין 0.5% ל 0.75%. הואיל וחברי הבנק הודיעו שבועות רבים על כוונתם והשוק היה משוכנע במהלך, תגובת המשקיעים הייתה צנועה למדי (להוציא את שוק האג"ח). וכך, מדד ה-VIX, אשר מצביע על הסיכון בשווקים, עלה קלות בלבד ביום ההכרזה מ-12.7% ל 13.2% וחתם את השבוע ברמה של 12.2%.

ההחלטה התקבלה בפה אחד וחברי ה-Fed מעריכים כי במהלך 2017 תהיינה 3 העלאות ריבית (קצב דומה לזה שהעריכו לשנת 2016, בסוף 2015).  יחד עם זאת, בסיכום המיידי נרשם כי מסלול הריסון לאחר העלאה זו יהיה הדרגתי. כלומר הוועדה לא מתכוונת להשתמש בכלי הריבית בכדי להקשות על המשק.

להערכתנו, הריבית תיוותר ללא שינוי בעת ההחלטה הקרובה, ב-1/2/17.

קיימת דילמה רבה באשר לתוואי הריבית בארה"ב וזו תהיה תלויה בצורה משמעותית בפעילות הכלכלית אשר תמשיך להתל במשקיעים, ולראיה מדד הייצור התעשייתי פחת בחודש נובמבר ב-0.4%, תוך ירידה של ניצולת הייצור (שיעור הניצול של גורמי הייצור).

בריטניה: התייקרות במחירי הדלק פגעה בהוצאה הצרכנית במדינה בחודש נובמבר. אמנם, "יום שישי השחור" הביא לתנופה חיובית בעיקר של מוצרי אלקטרוניקה, אך הפגיעה בכוח הקניה עקב העלייה במחירי הדלק מיתנה את ההשפעה החיובית של תקופת החגים. כך, המכירות הקמעוניות התרחבו בנובמבר ב-0.2%, לעומת אוקטובר, שבהן רשמו נסיקה של 1.8%. בראיה שנתית המכירות הקמעוניות התרחבו ב-5.9% ב-12 החודשים האחרונים עד נובמבר, לעומת קצב של 7.2% עד אוקטובר.

האופטימיות ביחס לבריטניה ב-2017 היא לא גבוהה במיוחד. לשכת המסחר הבריטית (לא גוף ממשלתי) המאגד יותר מ-100 אלף עסקים פרסמה תחזית לפיה, הצמיחה השנה תסתכם ב-2.1%, בשנת 2017 היא תתמתן ל 1.1%. התאוששות מסוימת תירשם ב-2018, שבה הכלכלה תצמח ב-1.4% בלבד.

כפי הנראה, תקופת אי הוודאות בכל האמור ל-Brexit תהיה ממושכת מאוד. שגריר בריטניה לאיחוד האירופי, Ivan Rogers, טען השבוע כי חרף המגעים עם האיחוד האירופי, עד להשלמת יציאת בריטניה מהאיחוד, יידרשו שנים רבות, אפילו 10 שנים.

איטליה: כידוע, מקור החששות המרכזי מגוש האירו הוא הבנקים האיטלקיים, אשר רמת ההון בהם נמוכה למדי וקיים חשש ליציבותם. לאחרונה, החשש מעט התמתן והשבוע פעם נוספת כאשר בנק מונטי די-פאסקי קיבל אישור להחלפת חוב כנגד מניות למשקיעים. המטרה היא גיוס הון בהיקף של 5 מיליארד אירו למערכת הבנקים. הבנקים האיטלקיים צפויים להחליף, כבר בשבוע הקרוב חוב ברמת דירוג נחותה או בינונית למניות. במידה והתכנית לא תצליח, ממשלת איטליה מתכוונת להתערב ואולי לכפות על משקיעים להשתתף בהצלת הבנקים.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב-0.4%. אמנם, היסטורית מדד נובמבר נוטה להיות נמוך למדי, אך עדיין מדובר בהפתעה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה בשיעור שלילי של 0.3% ומתחילת השנה ירדה ב-0.2%. הקבוצה המרכזית שבה נרשמו עליות מחירים הייתה הלבשה עם 1.5%. לעומת זאת, ירידות מחירים משמעותיות נרשמו בירקות ופירות טריים עם הוזלה של 4.3% ושל 0.4% בסעיף המזון. ההפתעה השלילית תביא לידי כך שהמדד בשנת 2016 יהיה שלילי, בדומה לשנים 2014 ו-2015. יתר על כן, תתכן ירידה בציפיות האינפלציה.

התחלות בנייה במשק - בתשעת החודשים הראשונים של 2016 חלו בניות של כ-38,670 דירות חדשות במשק. מספר הדירות שהחלו בבנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-4.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת, קצב הבניה הוא גבוה מאוד וצפוי לחצות את רף ה-50 אלף יחידות. הואיל ולהערכתנו נדרשים כ-40 אלף יחידות בניה בשנה בכדי לספק את הביקוש הטבעי, העובדה כי זו תהיה השנה השנייה שבה מספר ההתחלות חוצה את רף ה-50 אלף הוא מאוד מעודד ועשוי למתן את הלחץ לעליית המחירים.

המספר הגדול ביותר של דירות בבניה חדשה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 היה במחוז המרכז, כ-25% מכלל הדירות. המחוז ה"חלש" ביותר היה ירושלים - כ-9% בלבד מסך הדירות.

בתשעת החודשים הראשונים של 2016 נרשמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-26% במחוז חיפה, כ-18% במחוז הצפון ושל כ-2% במחוז הדרום. לעומת זאת, נרשמה, באותה תקופה עלייה של כ-9% בירושלים, של כ-7% במחוז המרכז וכ-5% בתל אביב.

התקציב הממשלתי לשנים 2017 ו-2018 נמצא לקראת הישורת האחרונה. ועדת הכספים אישרה בשבוע שעבר את הפרק בחוק ההסדרים העוסק בשינוי מדינות המס. לפי החוק שאושר, בכדי לעודד את הצמיחה במשק ולעודד חברות זרות להיכנס לישראל, מס החברות ירד משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות. הפעימה הראשונה של החוק תצא לפועל בינואר 2017 ל-24% והשנייה, בינואר 2018 ל-23%. בנוסף, יופחת, בהתאמה מבחינת הזמנים, גם המס על השבח הריאלי של נכסי מקרקעין של חברות מ-25% ל-23%. על פי האוצר, ההפסד שיגרם מהורדה במיסוי (שני הצעדים) יגיע ל 1.8 מיליארד ש"ח בשנה.

שינוי נוסף שקובע החוק הינו בהפחתת שיעור מס ההכנסה על ליחידים. המהלך הזה נועד על מנת לעודד תעסוקה. מהות השינוי הינה ריווח מדרגות המס, כך שבכל מדרגת מס, תשלום המס של אותה מדרגה ייעשה בשכר הקצה העליון שלה. לעומת זאת, החוק קובע העלאה של מס הייסף, על מי שמשתכרים שכר גבוה במיוחד מ-2% ל-3% ורף השכר להתחלת תשלום מס ייסף יירד מ-800 אלף ש"ח ומעלה בשנה ל- 640 אלף ש"ח בשנה.

השורה התחתונה - תיק השקעות

שקלי ממשלתי: 50% שקלי ממשלתי במח"מ בינוני +  של 6-5 שנים.  

קונצרני: 35% תל בונד 20 ותל בונד שקלי תוך שילוב חשיפה סלקטיבית (הטיה לשקלי).

מניות :  עד 15%.  10% ארה"ב בפיזור סקטוריאלי ו 5% מניות ישראל.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".