סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  11.12.2016 / 15:29:03

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי       

     עיקרי הדברים:     

ארה"ב: האופטימיות ביחס לנשיא האמריקאי הנבחר, טראמפ, ממשיכה לשבור שיאים ולהביא את שוקי המניות לרשום עליות. מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה בחודש דצמבר לרמה של 98.0 נק', לעומת 93.8 נק' בנובמבר. רמה זו של המדד היא הגבוהה ביותר ב-11 השנים האחרונות. בין היתר, האופטימיות הביאה ל עלייה של יותר מ-3% במדדי המניות המובילים בארה"ב, בשבוע המסחר האחרון. מנגד, התשואה לפדיון באג"ח הממשלתית ל-10 שנים עלתה השבוע ב-8 נ"ב ל 2.47%.

גוש האירו: לאחר שראש הממשלה האיטלקי כשל במשאל העם בארצו, הוא הודיע על התפטרותו. הדבר הביא לעלייה באי הוודאות בגוש והעלה סימני שאלה ביחס לבחירות הצפויות בצרפת, הולנד וגרמניה, בשנה הבאה. עם זאת, נתוני המכירות הקמעוניות לגוש האירו והודעת נגיד הבנק המרכזי האירופי, דראגי (איטלקי) כי ההרחבה הכמותית תמשך עד שלהי 2017, האפילו על משאל העם והביאו לאופטימיות בשוקי המניות.

ישראל: השכר במשק ממשיך לעלות, הן במחירים שוטפים והן בניכוי אינפלציה. יתר על כן, גם מספר השכירים במשק רושם התרחבות, ובקצב שהוא גבוה מאשר קצב גידול האוכלוסין. לפיכך, ניתן בהחלט להעריך כי הצריכה הפרטית תמשיך להוביל את הכלכלה ברבע האחרון של 2016 וגם לתוך 2017.

 

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם עלייה מפתיעה, על רקע אופטימיות מתוצאות הבחירות. הקריאה הראשונה לחודש דצמבר של המדד מצביעה על נסיקה ל-98.0 נק', לעומת 93.8 נק' בנובמבר. רמה זו של המדד היא הגבוהה ביותר ב-11 השנים האחרונות. חשוב לציין, כי הקריאה הייתה גבוהה גם מהערכת השוק, אשר עמדה על 94.5 נק'. אין ספק, כי בחירתו של טראמפ יוצקת אופטימיות בקרב אמריקאים רבים. עם זאת, עדיין לא ניתן לקבוע כי האופטימיות תורגמה לעלייה בהוצאה (צמצום החיסכון).    

גוש האירו: האינדיקטורים האחרונים לגוש האירו נוטים להפתיע לחיוב. עם זאת, ההפתעה בשבוע האחרון הייתה, ללא כל ספק, המכירות הקמעוניות אשר עלו בחודש אוקטובר בשיעור החד ביותר, זה שנתיים, כאשר האזרחים האירופים העמיקו את הוצאותיהם על מוצרים כגון ביגוד ומוצרי חשמל. המכירות הקמעוניות עלו ב-19 מדינות האיחוד המוניטרי ב-1.1% וב-2.4% ב-12 החודשים האחרונים. אין ספק, כי נתונים אלו מגבירים את אופטימיות בכל האמור לגוש האירו ולשיעור הצמיחה ברבע האחרון של 2016, בעיקר על רקע תוצאות משאל העם באיטליה.

הנגיד האירופי, דראגי, הודיע השבוע כי ההרחבה הכמותית בגוש האירו תמשך לפחות עד דצמבר 2017. זו, הייתה אמור להסתיים בחודש מארס הקרוב, לכן יש בכך חדשות חיוביות בכל האמור לכלכלה האירופית. עם זאת, הבנק המרכזי האירופי ירכוש רק 60 מיליארד אירו מדי חודש לעומת 80 מיליארד שהוא רוכש כיום. יתרה מכך, במהלך השבוע נחלש האירו כנגד הדולר בשיעור של 1.2%.

סין: האינדיקטורים האחרונים מסין מפתיעים באופן כללי כלפי מעלה ומצביעים על התחממות בפעילות הכלכלית, אם כי עדיין קיימת אי וודאות מסוימת. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים, עד חודש נובמבר עלתה ב-2.3%, לעומת 2.1% באוקטובר. אמנם הנתון עדיין נמוך מיעד הממשלה (3%), אך אין ספק כי הכיוון הוא חיובי. מדד המחירים ליצרן (ה-PPI) עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.3%, נסיקה משמעותית לעומת קצב של 1.2% בלבד בחודש אוקטובר. עליה זו הושפעה בעיקר כתוצאה מעלייה של 1.5% בחודש נובמבר לבדו. אינדיקטור אחר כמו מדד מנהלי הרכש של Caixin לענפי השירותים הפתיע לחיוב כאשר הוא עלה ל 53.1 נק', לעומת 52.4 נק' באוקטובר. בנוסף, יצוא הסחורות השתפר בנובמבר כאשר הוא עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-0.1%; נציין, כי מאז חודש מארס היה המדד בטריטוריה שלילית ולכן עליה זו מהווה איתות חיובי. ייתכן כי יש שיפור בביקוש העולמי והדבר בא לידי ביטוי ביצוא הסיני. מעבר לכך, אי הוודאות ביחס לסין נותרה גבוהה. לראייה, יתרות המט"ח של המדינה ירדו בנובמבר ב-69.1 מיליארד דולר, הנפילה החדה ביותר מאז ינואר (99.5 מיליארד דולר) ל- 3.05 טריליון דולר ובכך חזרו לרמה בה היו לפני 8 שנים. למעשה, זהו החודש החמישי שבו נרשמת ירידה בכמות היתרות. מגמה זו לא נסתרת מעיניי הרשויות הסיניות אשר כבר החלו להטיל מגבלות לכמות היואן הניתן להמרה למט"ח בכל שנה. היחלשות היואן, או הערכות להיחלשותו הביאו סינים רבים להמיר את המטבע המקומי לדולרים אמריקאים. כאמור, ההנהגה הסינית מעוניינת למנוע התפתחות זו.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סקר מגמות בעסקים לחודש אוקטובר מצביע על ירידה במאזן הפעילות הכוללת. להערכתנו, הפסימיות, כפי שמתגלה בשאלונים, נובעת בעיקר מצמצום בימי המסחר והפעילות בחודש אוקטובר ולא מסיבות מאקרו כלכליות. ירידה זו, אינה משקפת בצורה מלאה את מחזור העסקים. עדות מרכזית לכך שהדבר הוא זמני ניתן למצוא באופטימיות שקיימת בכל הענפים, באשר לעתיד.

בענף התעשייה – נרשמה ירידה משמעותית בהערכות המנהלים באשר לתפוקה וגם למכירות. יתר על כן מצטיירת פסימיות באשר למספר המועסקים. באשר לעתיד ניתן למצוא אופטימיות בהיקף ההזמנות, הן לשוק המקומי והן העולמי. יחד עם זאת, המנהלים נותרים פסימיים באשר לכוח האדם, משמע להערכתם נצילות הייצור היא נמוכה.

בענף הבינוי - ישנה החודש התדרדרות משמעותית אשר באה לידי ביטוי הן בפעילות השוטפת והן באשר לעבודות החדשות. יחד עם זאת, ביחס לעתיד יש אופטימיות הן באשר להיקף הפעילות והן באשר למספר המועסקים.

במסחר הקמעונאי – המנהלים מצביעים על ירידה חדה בהיקף המכירות בחודש נובמבר. עם זאת, הם אופטימיים מאוד באשר לעתיד. כמו כן, צופים עלייה במספר המועסקים.

שירותים - המאזן הנטו על היקף המכירות  שבו נשאלים המנהלים על מכירותיהם לשוק המקומי באוקטובר לעומת ספטמבר מראה על ירידה חדה. ביחס לעתיד, המנהלים צופים לעליה במכירות, הן לשוק המקומי והן ליצוא, כמו גם לעלייה במספר המועסקים.

בחודש ספטמבר 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,891 ש"ח. נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע, במחירים שוטפים. כך, בחודשים יולי-ספטמבר 2016 עלה השכר הממוצע במחירים שוטפים ב-0.5% (במונחים שנתיים), בהמשך לעלייה של 2.2% בחודשים אפריל-יוני 2016. גם בניכוי אינפלציה ישנה עלייה בשכר הממוצע. כך, בחודשים יולי-ספטמבר 2016 עלה השכר הממוצע במחירים קבועים ב-0.1%, בהמשך לעלייה של 2.1% בחודשים אפריל-יוני 2016 .

מספר משרות השכיר עמד בחודש ספטמבר על 3.474 מיליון. נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים יולי-ספטמבר 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 3.9% במונחים שנתיים, בהמשך לעלייה של 3.5% בחודשים אפריל-יוני 2016.

התפתחויות אלו בשוק העבודה לפיהן השכר הריאלי ממשיך לעלות, עם פעימה נוספת של שכר המינימום, תוך עלייה ברורה במספר המשרות מעבר לגידול האוכלוסייה הטבעי, מצביעים על כך שההוצאה הצרכנית תמשיך להוביל את הפעילות הכלכלית במשק.  

השורה התחתונה - תיק השקעות

שקלי ממשלתי: 50% שקלי ממשלתי במח"מ בינוני +  של 6-5 שנים.  

קונצרני: 35% תל בונד 20 ותל בונד שקלי תוך שילוב חשיפה סלקטיבית (הטיה לשקלי).

מניות :  עד 15%.  10% ארה"ב בפיזור סקטוריאלי ו 5% מניות ישראל.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".