סקירה שבועית


  |  05.12.2016 / 11:40:12

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי          

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: המשק האמריקאי צבר תאוצה ברבעון השלישי עם נתון צמיחה נאה של 3.2% (עדכון כלפי מעלה מהערכה קודמת של 2.9%). יתר על כן, האינדיקטורים לרבע האחרון הם סבירים למדי ושיעור האבטלה ירד לשיעור של 4.6% לראשונה מאז שנת 2007. עם זאת, על רקע הפתיחה החלשה של השנה, קצב הצמיחה ב-2016 יהיה נמוך מ-2%.

אירופה: אי הודאות הפוליטית באירופה תהיה בראשית השבוע בשיא כאשר אזרחי איטליה יצביעו על שורה של רפורמות פוליטיות שראש הממשלה מעוניין להעביר, על מנת להקל על ניהול המדינה. נוסף על כך, אזרחי אוסטריה צפויים לקבוע את זהות הנשיא החדש ולבחור אחת משתי אפשרויות קצה.

ישראל: מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר צפוי לעלות ב-0.1%, בעיקר בהשפעת מחירי הירקות שרשמו בימים האחרונים התייקרות, עקב מזג האוויר הקשה. במיוחד, התייקרו המלפפונים, הפלפלים והקישואים. התייקרות זו תקוזז באופן חלקי על ידי הוזלה, בשיעור של 1.2%, שנרשמה בראשית החודש במחירי הבנזין לרכב.       

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: הפעילות במשק האמריקאי ממשיכה להתחזק ולהשתפר. בראשית השבוע עודכנו נתוני הצמיחה למשק האמריקאי לרבע השלישי מ-2.9% לשיעור של 3.2%. נתונים אלו מרשימים מאוד לעומת הרבעון הראשון (0.8%) ואף הרבעון השני (1.4%). מדד מנהלי הרכש (ה-ISM) לסקטור היצרני טיפס לרמה של 53.2 נק' בחודש נובמבר, לעומת 51.9 נק' באוקטובר. בסקר כלולים 18 ענפי תעשייה, מהם עולה כי 11 מצביעים על עלייה בפעילות. נזכיר, כי בראשית השנה ואף עד לאחרונה, הציג מדד ה-ISM  התכווצות בירידה אל מתחת ל-50 נק'. לאור זאת, הנתונים האחרונים מעודדים.

דוח התעסוקה לחודש נובמבר הפתיע לחיוב כאשר שיעור האבטלה צנח מ-4.9%, לשיעור של 4.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2007. יתר על כן, נוספו למשק 178 אלף משרות חדשות. החדשה הפחות חיובית בדוח הייתה, ירידה של 0.1% בשכר לשעה. עם זאת, ייתכן כי היה בכך תיקון לעלייה חדה בשיעור של 0.4% שנרשמה באוקטובר. נציין, כי לפי הערכות השוק ישנה הסתברות של יותר מ-95% להעלאת ריבית ב-14/12.

גוש האירו: היחלשות האירו כנגד הדולר בחודש האחרון וביקושים חזקים הביאו לידי כך שמדד ה-PMI הגיע בחודש נובמבר לרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2014, לרמה של 53.7 נק'.  בזירת האינפלציה נרשמה חולשה מסוימת כאשר המדד עלה בנובמבר ב-0.1%, לעומת עליה של 0.6% בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, נתון האינפלציה הכלול בתוך מדד ה-PMI מצביע על התייקרות מסוימת של מחירי המוצרים המוגמרים ואולי יש בכך איתות להתגברות אינפלציונית בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, אין ספק כי המרחק מיעד ה-ECB, 2% הוא ניכר.

אירופה בסערה: היום (4/12) יתקיימו משאל עם באיטליה ובחירות לנשיאות אוסטריה. אזרחי איטליה ילכו לקלפיות במשאל עם שיכריע אם לאשר את הרפורמה החוקתית של ראש הממשלה, מתאו רנצי, המעוניין להפוך את המדינה לניתנת לשליטה. במרכז הרפורמה יהפוך הבית העליון לגוף בלתי נבחר מצומצם יותר: 100 חברים במקום 321 כיום. בנוסף, יתוקן חוק הבחירות כך שהמפלגה שתקבל לפחות 40% מהקולות תזכה ב-55% מהמושבים, ואם אף מפלגה לא תגיע לרף הנדרש, יתקיים סיבוב נוסף בין שתי המובילות. רנצי איים כי כישלון במשאל העם יביא אותו להתפטר. לפי הסקרים, צפוי כישלון. אם כי לאחרונה, יכולת ניבוי הסקרים מוטלת בספק.

אזרחי אוסטריה היום ייגשו להצביע לבחירת הנשיא. זאת, לאחר שבראשית יולי ביטל בית המשפט את תוצאות הבחירות, על רקע אי סדרים חמורים והורה על בחירות חדשות. הסקרים מצביעים על שוויון בין שני מועמדים השונים בתכלית. בצד אחד נמצא המתמודד הימני-קיצוני של מפלגת החירות, נורברט הופר ומהצד האחר, אלכסנדר ון דר-בלן.

תוצאות הבחירות ואפילו משאל העם מהווים את שריקת הפתיחה לאזרחי צרפת וגרמניה, הצפויים ללכת לקלפיות בשנה הבאה.

מאקרו ואג"ח מקומי:

המדד המשולב רושם האטה בקצב הצמיחה. כך, לאחר מספר חודשים בהם המדד התרחב בקצב שבין 0.2% ועד 0.3% בחודש אוקטובר הוא עלה בשיעור של 0.1% בלבד. למעשה, שיעור זה היה הנמוך ביותר, מאז אפריל 2015. המדד הושפע בחודש אוקטובר מירידות ביצוא הסחורות וביבוא התשומות לייצור כמו כן, מהירידה שנרשמה במדד הייצור התעשייתי לחודש ספטמבר. ירידות אלו קוזזו על ידי עלייה במדדי הפדיון של המסחר והשירותים לחודש ספטמבר ומהמשך העלייה ביבוא מוצרי הצריכה.

האשראי במשק ממשיך להתרחב - יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברבעון השלישי של שנת 2016 בכ-10.5 מיליארדי ש"ח, עלייה של 1.3%, לעומת הרבעון השני והסתכמה בכ-841 מיליארדים. מראשית השנה גדל האשראי העסקי ב-3.4%.

גם יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברבעון זה בכ-11 מיליארדים, שהם 2.2%, ועמדה על סכום של כ-501 מיליארדים. מראשית השנה גדל האשראי הצרכני ב-5.6%; התפתחות זו בתחום האשראי מצביעה על כך שהן הסקטור העסקי והן משקי הבית מגבירים את פעילותם, גם אם באמצעות אשראי. הדבר צפוי לתמוך בצמיחה השנה וכן בשנת 2017.

יצוא השירותים ממשיך להתחזק. בחודש ספטמבר יצוא השירותים (לא כולל חברות הזנק) הסתכם ב-3.2 מיליארד דולר, לאחר ניכוי השפעת העונתיות. שיעור זה גבוה ב-0.5% מרמתו בחודש הקודם. דווקא השירותים העסקיים, המהווים את החלק הארי מתוך יצוא השירותים (כשני שליש) רשמו בחודש ספטמבר ירידה של 0.6%. עם זאת, ייתכן והדבר היה תיקון מסוים לנסיקה של 3.1% שנרשמה בחודש אוגוסט.

שני ענפים הציגו בחודש האחרון התפתחויות חיוביות. הראשון, ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים). סעיף זה, עלה בחודש ספטמבר ב-3.6%, בהמשך לעלייה  של 0.7% בחודש הקודם. השני, הובלת נוסעים תושבי חו"ל, שרשם עליה של 18.3% בחודש ספטמבר, בהמשך להתרחבות של  1.6% בחודש אוגוסט. התפתחות מרשימה זו, באה לידי ביטוי בהכנסות של חברות ישראליות.

מגמות אלו יוצקות אופטימיות ביחס ליצוא ברבעון השלישי ולכן גם בראייה רחבה יותר גם לקצב הצמיחה של המשק ברבעון זה.

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר צפוי להיוותר ללא שינוי (0.0%).

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר צפוי לעלות ב-0.1%, בעיקר בהשפעת התייקרות מחירי הירקות, עקב מזג האוויר הקשה. התייקרות זו תקוזז באופן חלקי על ידי הוזלה שנרשמה בראשית החודש במחירי הבנזין לרכב, 1.2%.

בהתאם לזאת, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2016 ב-0.3%.

 

 

 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".