גילוי נאות

בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - "החוק"),
אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן - "מנהל התיקים") מתכבדת להביא לידיעתכם כי מנהל התיקים:

1. עוסק בניהול ושיווק השקעות בהתאם להוראות החוק, ואינו עוסק בייעוץ להשקעות.

2. הוא קשור לגופים הבאים (להלן ביחד - "הגופים הקשורים"): אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ ואלומות (גורן – ב.ט.ח) החזקות 2007 בע"מ.

3. הוא עוסק במישרין ובעקיפין (באמצעות הגופים הקשורים) במגוון תחומי פעילות בשוק ההון ובכלל זה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים,
 בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמו, בניהול קרנות נאמנות ובמתן שירותים אשר מותרים לו על פי דין.

4. הוא בעל זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים ו/או המונפקים ו/או המשווקים על ידי הגופים הקשורים והוא עשוי להעדיף נכסים פיננסיים של הגופים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של הגופים הקשורים.

5. להלן קישור לרשימת הנכסים הפיננסים של הגופים הקשורים אשר למנהל התיקים זיקה לנכסיהן (להלן "הקרנות הקשורות")

<< לחץ כאן לרשימת "הקרנות הקשורות">>

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושיםתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותפילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתיהמוצרים שלנו

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףתכנון פיננסי - ניהול העושרמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".