קרנות נאמנות

רשימת קרנות נאמנות שמנהל ההשקעות הוא "אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ"***

 

שםמס' ני"ע פרופיל חשיפהסיווג הקרן 
אלומות (4D) סקטורים עולמי51263394Dמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
אלומות (4D) מניות חו"ל51082614Dמניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - ארה"ב חשופת מט"ח
אלומות (00) שקלית מדינה מנוהלת510827900אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות
אלומות (0B) (!)* תיק קונצרני עד 4 שנים 51047730Bאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר
אלומות (00) מדדית מדינה מנוהלת510040900אג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה צמודי מדד - צמודי מדד אחר
אלומות (0B) מדינה ללא מניות 51003180Bאג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
אלומות (1B) חסכון מדינה + 10%51062401Bאג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
אלומות (0D) (!)* אגח מדינות נקובה$51160250Dאג"ח בחו"ל -אג"ח נקובת מט"ח

אלומות אלפא ביתאׁ ׁ( (4Aמניות כללי

5124144

4A

מניות בארץ -מניות כללי

אלומות (4D) מניות TOP IDEAS51273114Dמניות בחו''ל-מניות כללי בחו''ל-מניות כללי בחו''ל חשופת מט''ח
אלומות (0A) אג"ח ללא מניות51231870Aאג"ח בארץ -כללי-אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אלומות (1A) 10/90 תיק סולידי51002841A

אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות

אלומות  10/90 (1B)51082871Bאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 10%מניות
אלומות (2B) תיק מנוהל #15%51095172Bאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
אלומות 30/70 (2C) 51093192Cאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ -עד 30% מניות 

אלומות (2C) תיק מנוהל #20%

51209512Cאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות

אלומות אלפא ביתא (2B) 20/80

51241852Bאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אלומות  (2B) 20/8051254892Bאג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
אלומות (4D) גמישה 51247974Dגמישות
אלומות קבין (2D) 20/80 51214392D

אג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אלומות (4B) מניות ישראל 51246494Bמניות בארץ -מניות כללי
אלומות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט51252733Dאג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אלומות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט51255541Bאג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
אלומות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט51277172Bאג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 20% מניות

חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 - ללא חשיפה, 1 - עד 10%, 2 - עד 30%, 3 - עד 50%, 4 - עד 120%. 

חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן:  0 - ללא חשיפה, A - עד 10%, B - עד 30%, C - עד 50%, D - עד 120%.

*(!) - סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). על אף האמור, מנהל הקרן יצור חשיפה לסיכון אשראי כאמור של בנקים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" -  אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו.

#קיימות קרנות אשר בהתאם למדיניות השקעותיהן מחויבות לשיעורי חשיפה למניות ו/או מט"ח נמוכים מהמצוין בפרופיל החשיפה של הקרן. למדיניות המלאה יש לפנות לתשקיפים/דיווחים מידיים שבתוקף.

 

 


המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. הנתונים יכולים להשתנות, רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ולדיווחים המיידים המעודכנים. אין באמור לעיל התחייבות מצד מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.  *** למנהל הקרן אלומות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ קיימים עוד מספר קרנות שבניהול השקעות חיצוני אשר לא מפורסמות בטבלה, להלן רשימת מנהלי השקעות חיצוניים:  כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ, טנדם קפיטל אסט מנגמנט בע"מ, קבין בית השקעות בע"מ, אלף בית (אלפי בנדק) השקעות בע"מ, אקסיומה ניהול השקעות בע"מ,  פורטה בית השקעות בע"מ, מוניטר בית השקעות בע"מ, אלטרנטיב בית השקעות בע"מ. המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד.  מנהל הקרן הוא אלומות  ניהול קרנות נאמנות בע"מ.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".